Weryfikacyjny charakter badania.
Dojazd do klienta, delegacja firma statystyczna

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Weryfikacyjny charakter badania. Jest to badanie mające ściśle określony schemat. Głównym celem jest weryfikacja konkretnych hipotez konkretnymi zmiennymi zebranymi w toku badania. Chodzi o to by zweryfikować serię hipotez/przewidywań/problemów badawczych. Przykładem weryfikacyjnego charakteru badania jest badanie polegające na zbadaniu wpływu choroby niedokrwiennej serca na czas trwania życia. […]

Read more
Czym jest testowanie hipotezy? Podstawy metodologii badań naukowych
analiza statystyczna w nauce

Czym jest testowanie hipotezy?   Statystyczna hipoteza jest założeniem o parametrze populacji. To założenie może się okazać prawdziwe lub nie. Testowanie hipotezy odnosi się do formalnych procedur używanych przez statystyków by przyjąć albo odrzucić hipotezę statystyczną. Hipotezy statystyczne   Najlepszym sposobem aby ustalić czy hipoteza statystyczna jest prawdziwa, byłoby przebadanie całej populacji. Jako, że jednak […]

Read more
Struktura procesu badawczego (Metodologia Badań)
analiza statystyczna ankiet

Struktura procesu badawczego w psychologii Psychologia jest nauką o zachowaniach człowieka, które są ukierunkowane na osiągnięcie określonego celu (czynności) oraz o samym człowieku, który jest podmiotem swoich działań (Tomaszewski, 1975 za: Brzeziński, 2015). Taki obszar zainteresowań psychologii wpływa na konieczność użycia specyficznych schematów metodologicznych podczas poszukiwania odpowiedzi na pytania badawcze. Stosowane procedury badawcze muszą uwzględniać […]

Read more