Usługi i pomoc przy statystyce i analizie danych. Opracowania statystyczne Wrocław.
analiza statystyczna wyników badań

Wiemy, że jesteś z Wrocławia i wiemy, że masz na głowie analizę statystyczną. Zajmujemy się statystyką w naukach społecznych (psychologia (w tym psychometria), socjologia, pedagogika i ekonomia (w tym ekonometria)) i naukach o życiu i zdrowiu (medycyna, biostatystyka, pielęgniarstwo, weterynaria). W opracowaniach statystycznych wykonujemy głównie czynności związane z : weryfikacją hipotez doborem testów statystycznych weryfikacją statystyczną […]

Read more