Logika budowy modelu klasyfikującego na bazie analizy dyskryminacyjnej. Wielowymiarowe modelowanie danych.
liniowa i kwadratowa funkcja dyskryminacyjna klasyfikacja

  Analiza dyskryminacyjna –  Wielowymiarowa analiza statystyczna klasyfikująca dla wielokategorialnych zmiennych zależnych. Kierunkiem do jakiego dąży analiza dyskryminacyjna jest: Formalna logika jaką jest wzór funkcji dykryminującej mającej na celu wyszukanie miejsca do którego przystaje badany klient (lub inna jednostka zdefiniowana w badaniu) na podstawie pomiarów wykonanych na skali ilościowej (lub binarnej 0,1). Uzyskanie skomplikowanych prostych […]

Read more