Operacjonalizacja zmiennych psychologicznych Metodolog.pl
Analiza statystyczna standardy APA

Nowoczesne ujęcie problematyki operacjonalizacji zmiennych psychologicznych. W latach 80 powstała bardzo innowacyjna i ciekawa poznawczo koncepcja nadawaniu terminom teoretycznym sensu empirycznego. Termin ten został opracowany przez Elżbietę Hornowska (Hornowska 1989). Nawiązuje ona do idealizacyjnych koncepcji nauki. Jest to jedna z ciekawszych ofert metodologicznych. Operacjonalizacja zmiennych jest to szczególnie cenne rozwiązanie metodologiczne w naukach społecznych, a […]

Read more