Termometr nasilenia dowodów – współczynnik Bayesa w Metodolog.pl

Bayesowska estymacja parametrów i Bayesowskie testowanie hipotez prezentuje atrakcyjną alternatywę w stosunku do klasycznego wnioskowania używającego przedziałów ufności i wartości istotności statystycznej p (p-value).

W niedalekiej przyszłości będziemy pisać o wybitnych zaletach podejścia Bayesowskiego. Wiele tych zalet będzie tłumaczona jako konkretne superlatywy dla pragmatycznych badaczy. Dla przykładu, Bayesowskie testowanie hipotez pozwala badaczom na ocenę ilościową dowodów i monitorowanie postępu w przypadku spływania danych bez potrzeby wiedzy o intencji ich zbierania. Pomimo tych i innych praktycznych zalet, Bayesowskie testowanie hipotez jest wciąż rzadko raportowane. Ważną przeszkodą w rozpowszechnieniu używania tego podejścia jest argumentowane brakiem przyjaznego użytkownikowi oprogramowania do analizy problemów z którymi mają problemy psychologowie np. testy t studenta, ANOVy, korelacje, regresje i tabele kontyngencji. Raz w tygodniu będziemy publikować wpis dotyczący wprowadzenia w przyjazne oprogramowanie JASP które pozwala użytkownikom przeprowadzić Bayesowskie testowanie hipotez w kontekście standardowych problemów statystycznych. JASP bazuje na części Bayesowskich analiz zaimplementowanych w Moreya i Roudera dodatku do R o nazwie Bayesfactor. Uzbrojeni w JASP praktyczne zalety testowania hipotez Bayesowskich jest na wyciągnięcie myszki i kliknięcia.