Wykonanie pracy magisterskiej

Wykonanie pracy magisterskiej

Wykonanie pracy magisterskiej obejmuje dwa osobne zadania: przeprowadzenie właściwych badań i napisanie pracy. Czynnością pierwszą i podstawową studenta jest zapoznanie się z literaturą przedmiotu według wskazówek profesora oraz w dostosowaniu do tematu. Znaczy to, że z książek lub artykułów wskazanych wydobyć należy wszystko, co wiąże się rzeczowo z tematem. Student nie powinien przy tym poprzestawać na literaturze podanej przez profesora, lecz pośrednio szukać powinien dalszych pozycji bibliograficznych, ważnych dla tematu. Wszak w pewnej mierze jego praca ma być samodzielna, a profesor nie jest obowiązany do znajomości zupełnej literatury danego tematu, często bardzo specjalnego. Z reguły dopiero po należytym poznaniu literatury student może przystąpić do należytego i definitywnego ustalenia i uzasadnienia niewielkiego problemu, zawartego w temacie pracy. Jeśli po zapoznaniu się z literaturą dojdzie do przekonania, że sformułowanie dotychczasowe tern; jest niewłaściwe, powinien w konsultacji z profesorem wysunąć sformułowanie trafniejsze. Dalsze etapy pracy są zależne od tematu i związane z metodami maści, wynikami dla danych studiów kierunkowych. Metody te student musi zasadniczo opanować w czasie studiów — na ćwiczeniach i seminariach, jeśli w ogóle ma przystąpić do pracy magisterskiej. Zazwyczaj trudność poważną napotyka student, gdy ma przystąpić do opracowania zebranego materiału (notatek, protokołów obserwacyjnych, wyciągów ze źródeł, klisz, filmów itp.). Na tym etapie pracy wyczerpując-a konsultacja jest konieczna. Praktyka prowadzenia prac magisterskich wykazuje bowiem, że biegłość w posługiwaniu się daną metodą roboczą, np. statystyczną, nabyta na ćwiczeniach pod kierunkiem asystenta, nie zapewnia umiejętności potrzebnej do właściwego wykonania pracy magisterskiej. Problem ten podobny jest do rozwiązywania zadań matematycznych ułożonych a zadań tekstowych.

Zacytowany fragment pochodzi z książki ” Ogólna metodologia pracy naukowej” Józef Pieter r1967.