Wykonujemy niezbędne analizy na poziomie prac badawczych małego wolumenu.

Prawdopodobnie Twój problem polega na przygotowaniu odpowiedniej metodologii badawczej i formalnej weryfikacji statystycznej postawionych hipotez lub problemów badawczych.

Co by nie było, możemy zająć się tym i pomóc w tego typu pracach. Poddając je oczywiście odpowiedniej analizie statystycznej lub matematycznej. 

Zapewniamy opiekę i pomoc w całym procesie małych projektów badawczych (od omówienia hipotez/problemów badawczych  oraz analiz do akceptacji wszystkich materiałów)


Pomagamy w statystyce w projektach z zakresu:

  1. psychologii
  2. socjologii
  3. medycyny
  4. pielęgniarstwa
  5. ekonomii
  6. nauk o zdrowiu i życiu
  7. nauk o zachowaniu
  8. nauk technicznych

Działanie przy projektach analitycznych