Analiza Kowariancji (ANCOVA)

Analiza Kowariancji (ANCOVA)

Analiza Kowariancji (ANCOVA)

Analiza kowariancji (ANCOVA) to rozszerzenie analizy wariancji, która koryguje wpływ współzmiennej na testowanie tego, czy istnieje znacząca różnica między średnimi dwóch lub więcej grup. Innymi słowy Analiza kowariancji (ANCOVA), jest to statystyczna metoda badania odpowiedzi różnych grup na zmienną zależną, która dostosowuje się do wpływu zmiennej, która nie jest badana, ale mimo to jest związana ze zmienną zależną, a zatem może wpływać na wyniki badania. Załóżmy na przykład, że badacz analizuje, czy istnieje różnica w uczeniu się między trzema typami wykładów: w klasie, wykładu online i podręcznika. Dzieli on losowy wybór dorosłych uczniów na trzy grupy, wdraża różne typy uczenia i przeprowadza ten sam test u wszystkich uczestników, aby określić, ile się nauczyli. Jeśli badacz zna wykształcenie każdego uczestnika, może użyć analizy kowariancji w celu skorygowania efektu uczenia się (wyniku testu) do poziomu wykształcenia, co zmniejszy zaobserwowaną zmienność między tymi trzema grupami, spowodowaną zmiennością poziomów wykształcenia, a nie typ zastosowanego uczenia.

Analiza kowariancji (ANCOVA) może być wykonana w zdecydowanej większości programów do analizy statystycznej. Polecamy w szczególności program Jamovi i Jasp

Analiza Kowariancji (ANCOVA)