Analiza sieci społecznych SNA Social network analysis

Analiza sieci społecznych SNA Social network analysis

Analiza sieci społecznych (SNA – Social Network Analysis)

Analiza sieci społecznych (SNA – Social Network Analysis) – Analiza sieci społecznych jest metodologią do badania powiązań i zachowania jednostek wewnątrz grup społecznych. Sieci społeczne są szeroko używanym podejściem w psychologii, w naukach społecznych, ekonomii i innych polach. Wyjątkowością tej perspektywy jest to, że skupia się nie na jednostkach lub ludziach, tylko na związkach między nimi. Każdy rodzaj społecznej agregacji może być reprezentowany w terminach jednostek tworzących tę agregację i związki między tymi jednostkami. Ten rodzaj reprezentacji społecznej struktury jest nazywany „Siecią społeczną”. W sieci społecznej, każda jednostka, zwykle nazywana „społecznym aktorem” (człowiek, grupa, organizacja, nacja, blog i tak dalej) jest reprezentowana jako węzeł. Związek jest reprezentowany jako połączenie lub przepływ pomiędzy tymi jednostkami. Zestaw możliwych relacji jest potencjalnie nieskończony, gdzie termin relacja może mieć wiele różnych znaczeń: znajomość, pokrewieństwo, ocena innej osoby, potrzeba wymiany komercyjnej, fizyczna bliskość lub obecność linku odsyłającego do innej strony, itd. Tak więc, obiekty będące pod obserwacją nie są jednostkami i ich atrybutami, ale związkami pomiędzy jednostkami i ich strukturą. Zaletą takiej reprezentacji jest to, że pozwala na analizę społecznych procesów jako produktu związków pomiędzy społecznymi jednostkami.

Co możemy badać dzięki analizie sieci społecznych?

Dzięki analizie sieci społecznych możemy badać dwa różne rodzaje zmiennych: strukturalne oraz kompozytowe. Zmienne pierwszego typu są najbardziej istotnymi ponieważ reprezentują różne rodzaje powiązań między między aktorami społecznymi (przyjaźnie, zaufanie, zachowania, przepływ pieniędzy itd.). Zmienne kompozytowe mogą być widziane jako cechy aktorów (wiek, pochodzenie, rok założenia fimy itd.). Takie podejście do analizowania związków pomiędzy obiektami i ich właściwościami wywraca niekiedy myślenie o pewnych teoriach np. teorii cechy latentnej, którą powszechnie się stosuje w badaniach nad osobowością i wyjaśniania różnic indywidualnych. Poniżej przedstawiamy pewną uroczą koncepcję, która wkłada stopę w drzwi teoriom cech.

Jak analiza sieci społecznych zmienia myślenie o psychologicznych teoriach osobowości?

W artykule „Dimensions od Normal Personality as Networks in Search of Equlibrium: You Can’t Like Parties if You Don’t Like Peaople (2012)” Pani Angelique Cramer zmienia perspektywę z patrzenia na osobowość jako na ekspresję zmiennej ukrytej na wizję osobowości jako struktury systemu powiązanych ze sobą komponentów afektywnych, poznawczych i behawioralnych. Pani Cramer wraz ze współpracownikami przypuszcza, że te komponenty nie wiążą się ze sobą ze względu na to, że mierzą dany wymiar, ale robią to ze względu na to, że jeden zależy bezpośrednio od drugiego na zasadzie przyczyny, homeostazy lub logicznego powodu „…jeśli ktoś nie lubi ludzi to prawdopodobnie nie lubi przyjęć). Według jej przypuszczeń i dowodów empirycznych z perspektywy sieciowej wynika, że cechy osobowości wyłaniają się połączonej struktury która istnieje pomiędzy różnymi komponentami osobowości.  Poniżej przedstawiamy propozycję modelu osobowości jako wzajemnych powiązań między danymi komponentami osobowości. Duży obrazek przedstawia podejście sieciowe, a mniejszy tradycyjne podejście cech ukrytych.

Analiza sieci społecznych (SNA - Social Network Analysis)