analiza statystyczna danych do pracy magisterskiej

Analiza statystyczna do pracy magisterskiej, licencjackiej i doktorskiej. Legal czy nielegal ?

Analiza statystyczna do doktoratu, pracy magisterskiej i licencjackiej.


Zanim zlecisz obliczenia analizy statystyczne do pracy dyplomowej zapoznaj się z tym wpisem. Dowiesz się tego czy korzystanie z pomocy firm (w tym firmy Metodolog) oferujących usługi statystyczne w pracy magisterskiej , licencjackiej  lub pracy doktorskiej jest ok ? Czy jest legalne ? Czy jest etyczne ?


Czy jest ok ? Jest.

Jak zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Osoby, a raczej studenci, którzy nie mają pojęcia o metodach obliczeniowych, statystyce i metodologii badań lepiej, aby zlecały wykonanie tej specyficznej i trudnej pracy. Dlaczego? Dlatego, że nieświadomie mogą zrobić krzywdę sobie oraz nauce, poprzez nieumiejętne i ślepe wykorzystywanie technik statystycznych (jest to oczywiście zależne od sumienności, skrupulatności i wiedzy danego studenta). Takie zachowanie przekłada się to oczywiście na błędy pierwszego i drugiego rodzaju. Oczywiście prace magisterskie nie są tą samą rangą badań co seria badań w artykule naukowym lub pracy doktorskiej. Niemniej jednak pokazanie wyników istotnych analiz statystycznych w pracy magisterskiej lub licencjackiej, które tak na prawdę istotne nie są, niosą bardzo ciężkie konsekwencje. Np. Ucieszony promotor – profesor może zrelacjonować ów wyniki tak wykonanej analizy statystyczne i wniosków w swojej książce, albo artykule naukowym. Profesor też człowiek. Czy będzie się on  zastanawiać nad jakością danych i zasadnością użytych analiz statystycznych w pracy magisterskiej swojego studenta w momencie kiedy wyniki wyszły pożądane (a w rzeczywistości statystyczno metodologicznej jednak takie nie wyszły)? Niestety nie… I trach ! Mamy artefakt w obiegu wiedzy!

Wszystko jest ok kiedy gra muzyka. Dla dobra stanu wiedzy, dla dobra przyszłych publikacji, dla dobra studentów i promotorów prac, sugeruje się aby analiza statystyczna do doktoratu, prac magisterskich i licencjackich były wykonywane przez profesjonalnych statystyków lub metodologów. Wykonanie analiz i obliczeń statystycznych do projektu magisterskiego lub licencjackiego w naukach społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika, ekonomia) lub medycznych (pielęgniarstwo, lekarskie, weterynaria) nie jest drogie. Na polskim rynku jest kilku rzetelnych dostawców usług statystycznych ]. Za niektórych analityków, którzy wykonują obliczenia statystyczne do projektów badawczych mogę ręczyć osobiście, swoim majątkiem oraz dać uciąć rękę.


Czy takie usługi są legalne ? Tak.

Polskie prawo nie zakazuje zlecania  legalnie działającym podmiotom gospodarczym takich rzeczny jak wykonywanie obliczeń statystycznych i analiz do prac magisterskich, licencjackich i doktorskich.


Czy tego typu pomoc jest etyczna? I tak… I nie…

Praca magisterska, licencjacka oraz doktorska powinna być od A do Z wykonana samodzielnie przez studenta tak samo jak analiza statystyczna. Praca tego typu, szczególnie w przypadku magistra jest czymś co potwierdza zdobytą wiedzę mistrzowską oraz umiejętność produkcji wiedzy. Co więcej, we wszystkich naukach przyrodniczych jest wymagana statystyczna weryfikacja danych, czyli analizy statystyczne. Co w przypadku kiedy student dysponuje doskonałą wiedzą, praktyką i intuicją w danej dziedzinie nauki oraz potrafi wytwarzać dobra danej nauki, no ale nie radzi sobie ze statystyką ? Ma gubić się samotnie w piekle modeli liniowych, nieliniowych? W statsytyce Bayesa?  Zamiast wymodelować dane w scoringu kredytowym ma wrzucać predyktory bez żadnej obróbki do modelu klasyfikacyjnego? Nie kontrolować wielokrotności porównań w testach post hoc ? Niewiedza rodzi ignorancję, ignorancja rodzi błędy, a błędy prowadzą do katastrof (mniejszych i większych).


Warto się zastanowić uczciwie (wątek ten kieruje do studentów, promotorów i recenzentów), czy zlecanie obliczeń statystycznych w projektach magisterskich, licencjackich i doktorskich specjalistom  jest ok, czy jednak nie jest ok ? Jak w ogóle rozpatrywać tę  decyzję ?


Wątek ten można zakończyć bardzo gorącym i mądrym chińskim przysłowiem” Żyj tak jakbyś miał żyć wiecznie „


Analizy statystyczne dla wszystkich, albo promotorzy prac do roboty :)!


Więcej info o tym czym są analizy statystyczne i usługi statystyczne w nauce:

Analiza statystyczna w socjologii
Przykładowa praca magisterska
Metody statystyczne w analizie ankiet
Analiza statystyczna w medycynie
Statystyka w pedagogice
Statystyka w psychologii
Analizy statystyczne / analiza badań / metody statystyczne
Usługi statystyczne = Pomoc statystyczna
Opracowanie statystyczne ankiet
Teoria statystyki – matematyczną koncepcją opisania czegoś w ujęciu ilościowym
Statystyczny blog