Działanie przy projektach analitycznych

Analiza zawodów i zainteresowań – Redukowanie ilości danych, analiza rzetelności uogólnione modele liniowe

Redukcja danych dotyczących zawodów i zainteresowań.
Przeprowadzono analizę danych z ankiet dotyczących pewnych użytkowników. Ankietowani odpowiadali między innymi na pytania o ich preferencje co do zawodu i zainteresowań. Celem analizy była redukcja ogromu danych wraz z weryfikacją rzetelności w celu wykorzystania modelowania predykcyjnego przy użyciu uogólnionych modeli liniowych.

Analiza zawodów i zainteresowań – Analiza czynnikowa, analiza rzetelności uogólnione modele liniowe <- PDF

założenia regresji logistycznej