analizy statystyczne w nauce, analizy do prac magisterskich

Środowisko

Zrozumienie i rzetelne modelowanie naturalnego świata często polega na zaawansowanych analizach statystycznych.


Kiedy dowody wskazują na potrzebę inwestowania lub zmiany zachowań (jak ze zmianą klimatu lub utratą środowisk) istnieje wiele sceptyków i grup interesów doszukujących się wad w analizie, która doprowadziła do konkluzji.


Monitorowanie gatunków.

Możemy być pomocni w zaprojektowaniu, analizowaniu raportowaniu badań mających na celu ustalenie rzetelnych danych dla liczby gatunków, rozkładów, umieralności, migracji i produktywności. Statystyczne raporty są bezcenne i nieocenione w rozwoju i monitorowaniu odpowiednich polityk konserwujących oraz zrozumieniu dynamiki gatunków i ich roli w naturalnym krajobrazie.


Zarządzanie środowiskiem.

Środowiska pewnych gatunków są chronione prawem międzynarodowym. Dodatkowe planowanie regulacji wymaga rozwinięcia łagodzących efektów nowych odkryć w środowisku. Rygorystyczne analizy statystyczne są kluczowe w zrozumieniu tych środowisk i jak kluczowych gatunków w nich żyjących.


Klimat.

Przewidywanie zarówno narodowego i lokalnego klimatu jest bardzo ważne dla wielu biznesów i innych organizacji włączając w nie handel, rolnictwo, ubezpieczenia i planowanie środowiskowe. Mamy doświadczenie w pracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa w dostarczaniu bardziej dokładnego obrazu stanu i rozwoju lasów i doradztwa w kwestii nowych kierunków działań.


Planowanie i licencjonowanie.

Szeroka skala rozwoju często wymaga oceny środowiskowego wpływu przed tym jak zostanie zaakceptowana. Nawet jeśli nie jest to formalnie wymagane to szczegółowa ocena takiego wpływa zapobiega pojawianiu się odwołań i sporów. Oceniony wpływ może dotyczyć środowiska, gatunków, hałasu, powietrza i światła.

Informacje dotyczące dźwięku będą zapewniały, że czynniki środowiskowe są oceniane dokładnie co daje szanse na osiągnięcie pożądanych efektów.  Czy jesteś za czy przeciw rozwojowi to potrzebujesz rzetelnych danych i analiz statystycznych. Nasze statystyczne konsultacje pomogą we wszystkich tych kwestiach a także zapewnią, że środowiskowe prawodawstwo będzie miało solidne statystyczne podstawy.


Skażenie środowiska a analizy statystyczne.

Odpowiednia predykcja i monitorowanie jak społeczność jest opanowana przez zanieczyszczenia może być wysoce złożona. Znajdowanie rzetelnej odpowiedzi jest istotne dla rozwoju odpowiedniego planowania. Nasze statystyczne konsultacje pomogą lokalnym władzom i ciałom środowiskowym dostać całościowym obraz wpływu zanieczyszczeń we wszystkich ich formach poczynając od hałasu i światła do powietrza i chemicznego zanieczyszczenia.


Prognoza katastrof i planowania.

Powodzie, pożary, tsunami, trzęsienia ziemi o inne naturalne katastrofy mają szerokie konsekwencje. Im więcej wiesz o tym gdzie mogą się pojawić to ogromna liczba i rozmieszczenie miast, wsi i ludzi może być w porę wsparta odpowiednimi działaniami. Posiadając dokładne informacje jest nieocenione dla rządów i władzy radzenie sobie ze skutkami takich katastrof.


Energetyczna efektywność.

Efektywność energetyczna jest coraz bardziej ważnym aspektem środowiskowego prawodawstwa. Mamy porady dotyczące tego jak używać publicznych i prywatnych danych do budowania bardziej kompletnego budowania perspektywy rozkładu efektywności energii. Analizy statystyczne również dostarczają pełniejszego zrozumienia jak większa efektywność energetyczna będzie wpływać na wymagania dla zasobów i wpłynie na środowisko.