Badania i analizy statystyczne Metodolog.pl

Sektor publiczny

Organizacje sektora publicznego są pod presją jak nigdy przedtem, by wykazywać wartość pieniądza.

Odpowiednie celowanie w zasoby, by osiągnąć maksymalne korzyści stają się coraz bardziej ostrą potrzebą jaką są finanse ze względu na zacieśniające się pod presją ograniczeń regulacyjnych i  przymusu zgodności.


Polityka publiczna i podejmowanie decyzji.

Ustanowienie brzmienia bazowania na dowodach w rozwoju polityki i planowania wydatków jest szybko stającym się wymaganiem wstępnym przy każdej decyzji. Każdy programy,co chce być utrzymany lub rozszerzany ma potwierdzić, że zaspokaja on realne potrzeby i dostarcza wybitnych wartości. Wszystko to sprowadza się do analityki danych.

Ostatnią rzeczą jakiej chcesz to decyzje które zostaną wstrzymane, anulowanie programów, odrzucenie polityk ponieważ użyłeś niekompletnych danych lub były w nich znaczące braki w drodze analizowania lub prezentowania.

Miej pewność o tym co dane Tobie mówią oraz to jak były zbierane, analizowane i interpretowane.


Alokacja zasobów.

Wiele publicznych sektorów i organizacji potrzebuje modelu wpływu proponowanych zmian w kierunku alokacji zasobów. Często chcą one zrozumieć i publikować potencjalny wpływ wydawanych pieniędzy. Statystyczna analiza danych i modelowanie może powiedzieć Tobie jak przyszłość będzie wyglądać pozując na różnych alokacjach zasobów.


 Dane publiczne.

Pomogliśmy wielu różnym organizacjom ze złożonymi zadaniami wyciągania, łączenia, ważenia i prezentowania danych rządowych i demograficznych w dostarczaniu podstaw w kształtowaniu polityki i jej planowaniu.


Dane rządowe.

Dane administracyjne rutynowo zbierane przez rządowe ministerstwa i agencję oferują bogaty wgląd w ich wyniki i wpływ na politykę publiczną. Specjalizujemy się w wyciąganiu danych z bas Eurostat, GUS, Diagnozy Społecznej i podsumowywaniu istotnych danych wspierających opierane na dowodach decyzje, rozwój polityk i monitorowanie wielu sektorów. Te zawierają dane środowiskowe, edukacyjne, służby zdrowia i wielu innych. Używając rządowych danych możesz być bardziej perswazyjny w przekonaniu władz o zmianie lub alokacji zasobów.


Demograficzne i ankietowe dane.

Wiele organizacji w różnych sektorach używa danych demograficznych i adaptuje się do zmian demograficznych przez cały czas. W dodatku oczywiste wnioski w rządzie krajowym i lokalnym, biznesowym, charytatywnym, usługodawców i instytucji edukacyjnych również potrzebują wydobywać dane do inteligentnego planowania przyszłości.