Analizy statystyczne do artykułów naukowych

Analizy statystyczne do artykułów naukowych

Analizy statystyczne do artykułów naukowych – Wsparcie Metodolog.pl

Analizy statystyczne do artykułów naukowych są już złotym standardem w każdej publikacji naukowej z zakresu prac empirycznych, dlatego wszystkim naukowcom oferujemy zaawansowane wsparcie w dziedzinie metod obliczeniowych, statystyki i teorii estymacji. Ponad to oferujemy również projektowanie badań, przygotowanie ankiet, zaplanowanie liczebności prób badawczych i wiele innych usług związanych z prawidłowym wykonywaniem badań i raportowaniem ich wyników. Swoim klientom zapewniamy dyskrecję, ochronę danych oraz profesjonalne wsparcie na każdym etapie prac badawczych. Nasz zespół, z szefem na czele, ma ogromne doświadczenie w analizach statystycznych, obliczeniach i raportowaniu wyników do publikacji i raportów.

Analizy statystyczne do artykułów naukowych – Czy są niezbędne?

W zdecydowanej większości publikacji mających charakter empiryczny, analizy statystyczne są niezbędnym elementem. Wynika to z faktu, że analiza statystyczna jest narzędziem pozwalającym weryfikować losowość wyników zebranych danych. Dzięki temu staje się możliwe weryfikowanie stawianych przez badacza hipotez badawczych. Proste analizy statystyczne, weryfikują proste hipotezy, a zaawansowane analizy weryfikują bardziej złożone twierdzenia. Niekiedy twierdzenia mogą przyjąć bardzo zaawansowany charakter i w takim przypadku niezbędne się staje użycie skomplikowanych i wielowymiarowych metod. Niemniej, ciężko robić jakąkolwiek naukę i pisać wnioski bez statystycznie podsumowanych danych. Bez ilościowego podsumowania zebranych danych nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków. Statystyki i analizy mogą być nawet prymitywne, ale mogą oddawać sens zawarty w badaniu np. w jednej grupie badawczej „coś” wystąpiło 100 razy, a w drugiej tylko 20. Takie liczby są również statystyką. Najważniejsze jest to by oddawały ducha wiedzy zawartej w danych i teorii.

Analizy statystyczne do artykułów naukowych – Czemu muszą być szyte na miarę?

Wyrafinowane problemy badawcze i metodologie wymagają dopasowania analiz statystycznych. Natura zaawansowanych badań, a tym samym oglądanych zjawisk, jest wielowymiarowa i skomplikowana. Nowoczesne analizy statystyczne powinny być stosowane do takich sytuacji. Tylko w momencie kiedy badacz będzie dysponować „modelem” badanego zjawiska możliwe stanie się jego pisanie i włączenie w dyskurs teoretyczny. Tylko i wyłącznie odpowiednie dopasowanie analiz statystycznych, zarówno tych pierwszej i drugiej generacji do danych korespondujących z daną teorią lub tradycją badawcza, pozwala na satysfakcjonującą publikację. Nie mówimy, że tylko doskonała analiza statystyczna sprawi, że artykuł się opublikuje, ale mówimy, że dzięki zaawansowanym obliczeniom staje się pełniejsze odkrycie prawdy naukowej.

Analizy statystyczne do artykułów naukowych – Kiedy zaangażować w pracę specjalistę statystyka?

Od początku prac nad projektem naukowym. Im wcześniej statystyk będzie zaangażowany w projekt badawczy tym zmniejsza się szansa na zmarnowanie potencjału sił i zasobów. Statystycy specjaliści widzą dużo rzeczy pracując z wieloma zespołami badawczymi. Jest to niezwykła zaleta pracy ze specjalistami tego typu.

Zachęcamy do kontaktu – Analizy statystyczne do artykułów naukowych.