Analizy statystyczne w HR

Analizy statystyczne w HR

Na czym polegają Analizy statystyczne w HR?

Analizy statystyczne w HR polegają na przeprowadzeniu różnych statystycznych testów i analiz danych dotyczących zasobów ludzkich w firmie. Celem tych analiz jest lepsze zrozumienie zachowań i trendów w zakresie rekrutacji, rotacji pracowników, awansów, wynagrodzeń, motywacji itp. Dzięki tym analizom firmy mogą lepiej planować i zarządzać swoim personelem, co przyczynia się do wzrostu efektywności i rentowności. Przykładowo analizy statystyczne mogą pozwolić na identyfikację najważniejszych czynników, które wpływają na wysoki poziom rotacji pracowników, co pozwoli na dostosowanie polityki rekrutacji i zatrudnienia oraz zwiększenie zadowolenia z pracy pracowników.

Jak zbierać dane do analizy statystycznych w HR?

Istnieje wiele sposobów zbierania danych do analiz statystycznych w HR. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

 1. Ankiety: Ankiety to jeden z najprostszych sposobów na pozyskanie danych od pracowników. Można je przeprowadzić zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, a pytania mogą dotyczyć różnych aspektów związanych z zatrudnieniem, takich jak poziom zadowolenia z pracy, motywacja czy też opinie na temat polityki firmy.
 2. Rejestry: Dzienniki lub rejestry służące do zbierania danych osobowych pracowników, są często przechowywane przez działy kadrowo-płacowe. Mogą zawierać dane dotyczące wynagrodzenia, wykształcenia, stażu pracy itp.
 3. Systemy informatyczne: Wiele firm korzysta z systemów informatycznych do zarządzania zasobami ludzkimi, które automatycznie zbierają dane dotyczące pracowników. Systemy te mogą zawierać informacje o wynagrodzeniach, awansach, urlopach, opiniach z przeglądów okresowych itp.
 4. Obserwacja: Metoda ta polega na bezpośrednim obserwowaniu pracowników podczas wykonywania pracy. Może być stosowana np. w celu określenia poziomu efektywności czy też poznania przyczyn trudności, których pracownicy doświadczają na co dzień.
 5. Wszelkiego rodzaju zewnętrzne dane z innych źródeł, jak np. dane demograficzne czy dane dotyczące rynku pracy.

Ważne jest, aby zbierane dane były odpowiednio opisane i zwalidowane, żeby były wiarygodne i pozwoliły na przeprowadzenie analizy.

Na co pozwalają analizy statystyczne danych HR?

Analizy statystyczne danych HR pozwalają na:

 1. Identyfikację problemów i trendów: Analizy statystyczne pozwalają na identyfikację problemów i trendów dotyczących zasobów ludzkich, takich jak wysoki poziom rotacji pracowników, brak odpowiednich kwalifikacji wśród kandydatów do pracy czy też brak motywacji pracowników.
 2. Lepsze planowanie: Analizy statystyczne pozwalają na lepsze planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi, np. przez dostosowanie polityki rekrutacji i zatrudnienia do potrzeb firmy czy też przez zwiększenie inwestycji w rozwój pracowników.
 3. Optymalizację kosztów: Analizy statystyczne pozwalają na optymalizację kosztów związanych z zatrudnieniem, np. przez zmniejszenie rotacji pracowników czy też przez poprawienie efektywności pracy.
 4. Podejmowanie decyzji: Analizy statystyczne pozwalają na podejmowanie decyzji bazujących na faktach, a nie na intuicji czy domysłach, co zwiększa ich efektywność.
 5. Poprawę zadowolenia z pracy i zwiększenie efektywności: Analizy statystyczne pozwala na identyfikację najważniejszych czynników, które wpływają na zadowolenie pracowników, co pozwala na dostosowanie polityki zatrudnienia i zwiększenie efektywności pracy.
 6. Poznanie potrzeb pracowników i lepsze dopasowanie oferty pracy czy też dostarczenie odpowiednich benefitów do pracowników.
 7. Określenie skuteczności różnych działań HR, jak np. szkoleń, czy też wsparcia mentalnego.