słownik z pojęciami statystycznymi

Analizy statystyczne i badania dla pedagogów. Metodolog.pl

założenia regresji logistycznej

Badania i analizy statystyczne w naukowym kontekście pedagogicznym. Oferta Metodolog.pl

Bardzo nam miło współpracować z pedagogami naukowcami i praktykami w kwestii analiz statystycznych i metodologii badań. Rosnące zapotrzebowanie wśród pedagogów na podejmowanie odpowiednich decyzji dzięki badaniom i analizom danych zachęca nas do napisania szerszej oferty naszych usług. Nasza wieloletnia praktyka w współpracy z ludźmi zajmującymi się wychowaniem zainspirowała nas do wyszczególnienia usług i prac, które możemy zaproponować chętnym z branży pedagogicznej.

Prezentujemy ofertę analiz statystycznych i badań dla pedagogów.

Metodologia i badania pedagogiczne:

 • Metodologia i badania pedagogiczne (planujemy badania ilościowe i eksperymenty mające na celu zebranie odpowiednich danych)
 • Przeprowadzenie badań (specjalizujemy się w zbieraniu danych ilościowych)
 • Budowa ankiet badawczych (ergonomicznych i nieobciążających badanego)
 • Konstrukcja testów wiedzy i wiadomości
 • Projektowanie formularzy ankietowych dotyczących postaw i preferencji
 • Konstrukcja testów zdolności specjalnych i mocy
 • Budowa testów psychologicznych (na bazie klasycznej teorii testów i teorii reagowania na pozycje testowe)
 • Projektowanie warunków eksperymentalnych (kompleksowe zaplanowanie eksperymentu naukowego)

Analizy statystyczne i modele wyjaśniające w pedagogice:

 • testy t (porównywanie klas i szkół pod względem wyników)
 • testy zależności Pearsona, Spearmana (badanie związków między postawami i wartościami rodziców a zdolnościami ucznia)
 • analizy regresji (prognozowanie poziomu rozwoju umiejętności i wiedzy uczniów)
 • analizy skupień (grupowanie instytucji wychowawczych)
 • analizy czynnikowe (pomocne przy eksplorowaniu systemu wartości studentów)
 • analizy wariancji (kontrolowanie różnic pomiędzy grupami wiekowymi pod względem osiągnięć szkolnych i zawodowych)
 • wielopoziomowe analizy regresji (badanie wpływu klas, typów szkół pod względem poziomu inteligencji, twórczości i osiągnięć szkolnych uczniów)
 • drzewa decyzyjne (doskonałe przy dokonywaniu planu ścieżki kariery szkolnej ucznia)
 • liniowa analiza dyskryminacyjna (wyjaśniająca różnice pomiędzy dobrymi, średnimi i złymi uczniami)
 • regresja logistyczna (przewidywanie braku promocji do następnej klasy)