statystyka medyczna, biostatystyka

Opieka zdrowotna i statystyki medyczne

Medyczne statystyki są fundamentalnym i naukowym komponentem badań w służbie zdrowia.

Nasz zespół ekspertów statystyków medycznych pracuje bezpośrednio z jednostkami a także z narodowymi i międzynarodowymi organizacjami, by tworzyć badania w służbie zdrowia bardziej rzetelnymi, zrozumiałymi i użytecznymi.


Służba zdrowia i medycyna to jedyny sektor na rynku w którym danych jest pod dostatkiem.

Elektroniczne karty zdrowia, recepty, wartości laboratoryjne, markery genetyczne, urządzenia, ankiety dla pacjentów, statystyki wydajności i przeżywalności – lista źródeł danych jest szeroka i ciągle rosnąca. Włączenie tych danych użyteczną wiedzę i wglądy to to czym zajmujemy się na co dzień.


Statystyki medyczne zwiększają wyniki zdrowotne i bezpieczeństwo pacjentów.

Robią to poprzez dostarczenie opartych na dowodach ulepszeniach w jakości leczenie. Dowody prowadzą w kierunku bardziej efektywnych i skutecznych procedur, medycznych urządzeń i technologii  a także do polepszenia dostarczanych usług i działań.


Projektowanie badań.

Miej pewność, że Twoje badania są zaprojektowanie, by dostarczyć wartych wiary odpowiedzi na bardzo krytyczne pytania.


Planowanie doboru obserwacji do próby.

Rozpoczynanie ze szczegółowym planem zapewnia, ze Twoje cele będą osiągnięte. Nasz zespół statystyków medycznych jest zdolny do tworzenia i krytycznego przeglądu próbkowania, projektów kwestionariuszy i wytwarzania protokołów oraz planów analiz statystycznych.


Obliczanie wielkości próby i szacowanie mocy statystycznej.

Potrzebujesz dość obserwacji by wykonać dokładnie oszacowania i wykryć ważne różnice z adekwatną mocą. Jeśli oczekujesz silnego efektu możesz oczekiwać mniejszej próbki, więc w ten sposób czas trwania i koszt Twojego badania może być zredukowany. (Choć najnowsze doniesienia z wykorzystywania statystyki Bayesowkiej mówią o tym, że można testować obserwacje do momentu zadowalającego poziomu prawdopodobieństwa hipotezy zerowej lub alternatywnej).


Analizy statystyczne i raportowanie.

Statystyczne analizy takie jak eksploracyjne i predykcyjne modelowanie kieruje rozumieniem medycyny i podejmowaniem decyzji. Pomożemy Ci wybrać najbardziej odpowiednie techniki analityczne, użyjemy ich do Twoich danych oraz zinterpretujemy je i przekażemy rezultaty. Kiedy istniejące analityczne narzędzia nie zrobią roboty, możemy wytworzyć innowacyjne techniki specjalnie pod Twój projekt. Zapewnienie kluczowych odkryć jest podkreślane i używane do inspirowania działań z jasnych i zwięzłych raportów, efektywne wizualizacje danych oraz kokpity umożliwiające eksplorację dalszych danych lub testowanie scenariuszy.


Porada.

Oferujemy poradę wy wesprzeć Cię d przeprowadzeniu rygorystycznych badań medycznych i zwiększyć Twoją własną zdolność w uniesieniu statystyk medycznych. Zwykle w kluczowych obszarach takich jak projekt, analiza, interpretacja i raportowanie.

Pomożemy Ci przeprowadzić swoją własną analizę przeżycia lub regresję logistyczną i łatwo zrozumieć wyniki takie jak współczynniki ryzyka lub ilorazy szans.


Dostarczamy porad i kierujemy w następujących elementach:

  • projektowanie i analiza statystyczna
  • recenzja raportów
  • interpretacja opublikowanych badań
  • odpowiemy recenzentom na komentarze które umieścili w Twojej publikacji
  • przeanalizujemy dane z badań obserwacyjnych
  • ocenimy test diagnostyczny
  • przeanalizujemy wyniki ankiet
  • zinterpretujemy dane operacyjne
  • zaprojektujemy badanie randomizowanych prób klinicznych
  • wykonywanie statystyk medycznych