Analizy statystyczne Poznań

Analizy statystyczne Poznań

Analizy statystyczne Poznań

Analizy statystyczne Poznań w Metodolog.pl. Witamy na stronie Metodolog.pl. Jesteśmy firmą profesjonalnie zajmującą się projektami związanymi ze statystyką i metodologią badań naukowych. W naszej ofercie znajdują się takie usługi jak pomoc statystyczna na wszystkich etapach działalności akademickiej (praca magisterska, doktorska, artykuły naukowe), realizacje analiz przemysłowych związanych z odkrywaniem wiedzy z danych, optymalizacją procesów, aplikacjami działającymi w oparciu o dane historyczne, a także doradztwem w kwestii dużych wolumenów danych i projektowaniem badań ilościowych oraz eksperymentalnych. W naszej pracy z klientami wykorzystujemy bogate doświadczenie akademickie i biznesowe. W celu zapewnienia wszechstronnych i działających rozwiązań naukowych dajemy klientom swoje długotrwałe doświadczenie i wiedzę zdobywaną przez lata.

Jakich metod pracy używamy przy analizach statystycznych i doradztwie w projektach akademickich?

Analizy statystyczne Poznań. W naszej codziennej pracy mającej na celu wspieranie postępu naukowego i biznesowego, dajemy naszym klientom bogate doświadczenie naukowe i statystyczne opierając się zawsze na dowodzeniu prawdy wynikającej z wytycznych i tradycji metodologicznych. W pracy z klientami naukowymi, czyli studentami, doktorantami i naukowcami, wykorzystujemy wystandaryzowane metody pracy polegające na systematycznym dowodzeniu prawdy naukowej za pomocą narzędzi statystycznych, sposobów obróbki danych, a także dopuszczalnych, przez teorię, tradycję badawczą i logikę, praktyk. Dzięki naszemu profesjonalnemu podejściu do zaawansowanych projektów badawczych możemy zaspokoić każdą ciekawość poznawczą naukowców i praktyków z różnych dziedzin nauki.

W projektach akademickich wykorzystujemy zdobycze i tradycję statystyki klasycznej, ale również stosujemy nowoczesne metody statystyczne drugiej generacji np. modelowanie równań strukturalnych (w tym CB i PLS), analizę klas latentnych, SNA,  wnioskowanie bayesowskie, a także inne zaawansowane metody naukowego dowodzenia prawdy i modelowania zjawisk.

Jak współpracujemy z biznesem?

W przypadku klientów biznesowych, ich zazwyczaj rynkowe projekty są zawsze traktowane w indywidualny i specyficzny sposób. Poczynając od oceny wykonalności i etyki przedsięwzięcia, a kończąc na opisaniu wszechstronnej wizji projektu który koresponduje z danymi lub celami badawczymi. W przypadku pracy z klientem biznesowym mamy otwarte umysły i nastawienie na tymczasową pracę w zespole, co przynosi w zdecydowanej większości sukces projektu. Sukces projektu w przypadku biznesu opisujemy w trzech wymiarach:

  • Ukończeniu celów projektu w określonym czasie
  • Zakończeniu projektu w ustalonym budżecie
  • Zadowoleniu klienta z rozwiązań, wdrożenia i współpracy

Jakich programów używamy w pracy z danymi?

W naszej pracy coraz częściej wykorzystujemy pakiety spod znaku R. Niemniej biegle poruszamy się w SAS, SPSS (i AMOS), JASP, SMART PLS, WARP PLS, a także Orange, Rapid Miner i Knime. W zdecydowanej większości prac statystycznych wykorzystujemy analizy statystyczne Poznań, różne programy. W zależności od charakteru projektu wykonujemy prace w konkretnym oprogramowaniu. Analizy statystyczne do prac naukowych wykonujemy w programach które łatwo współpracują z narzędziami biurowymi. Natomiast analizy dla biznesu wykonujemy za pomocną specjalistycznych programów zwracających wyniki w praktycznych aplikacjach, dających  pliki lub silniki które mogą być  wykorzystywane w dalszych etapach np. produkcji softu (np. dzięki SAS i R).

Skąd czerpiemy inspiracje do pracy nad analizami statystycznymi?

Inspiracje do pracy z danymi czerpiemy z artykułów naukowych i prac badawczych naszych klientów oraz współpartnerów. Artykuły naukowe, które czytamy w czasie wolnym dają nam rzetelną (i zrecenzowaną) wiedzę na temat rozwiązań statystycznych i nowinek obliczeniowych. Dzięki autodeterminacji zespołu Metodolog.pl i wygórowanych niekiedy wymagań naszych klientów, dostarczamy niezwykle mądre i praktyczne rozwiązania.

Jeśli chcesz wejść z nami we współpracę nad Twoim problemem to zapraszamy do kontaktu.

Władzą jest wiedza o źródłach zmienności Metodolog.pl motto