statystyka medyczna, biostatystyka

Analizy statystyczne z zakresu dietetyki. Pomoc i usługi Metodologa.

Metodolog.pl to firma z długą praktyką w kontekście analizy statystycznej wyników badań w kontekście dietetyki i dziedzin pokrewnych (zdrowie i życie).

Chcemy państwu pokazać ofertę naszej firmy w jakim są analizy statystyczne kierowane specjalnie do dietetyków naukowców i praktyków. Przez nasze komputery miesięcznie przechodzi o 5 do 10 prac naukowych z zakresu dietetyki.

W ofercie analiz statystycznych dla dietetyków mamy następujące tematy:

 1. Metodologia badań

     2. Analizy statystyczne

      3. Analiza statystyczna wyników badań eksperymentalnych (np. do prcar magsiterskich i dorktorskich)

 •  wieloczynnikowe analizy wariancji (weryfikacja porównań różnych warunków eksperymentalnych)
 • analiza regresji (budowanie modelu wyjaśniającego zmienną ciągłą)
 • analiza regresji logistycznej (ocena zdarzeń 0-1 (śmierć komórek, awaria, choroba)
 • analizy grupujące (metody analiz skupień mające na celu segmentacje obserwacji lub zmiennych)
 • uogólnione modele liniowe (rewelacyjne w przypadku estymacji prawidłowości mających rozkład inny niż normalny)

Atuty pracy dietetyków z nami statystykami.

 • wiemy bardzo dużo na temat analizy danych medycznych
 • mamy podobny słownik i język komunikacji
 • znamy naukowców, recenzentów i ich sposoby myślenia
 • mamy pojęcie o tym co dzieje się w świecie dietetyki
 • pojmujemy wyśrubowane badania dietetyków
 • mamy szybkie rozeznanie już na etapie szczątkowych informacji o projekcie.

Zapraszamy do współpracy.