Badanie korelacyjne.

 

Badanie korelacyjne.

Badanie to polega na zebraniu różnych informacji o jednostkach badanych i weryfikacji powiązań pomiędzy nimi. W przypadku badania korelacyjnego nie zakłada się przyczynowoskutkowego mechanizmu działania zjawisk. Mówi się tu raczej o prostym związku pomiędzy zmiennymi.