Four Columns & Image on Top

The Use of IRT for Adaptive Computer Tests Service and Consulting

The Use of IRT for Adaptive Computer Tests Service and Consulting

The Use of IRT for Adaptive Computer Tests Service and Consulting The Article Plan: What the IRT is? Introduction –definition Example – explanation what are the differences between the classical and IRT approach to skill measurement. Advantages of IRT implementation: The exact analysis of test structure – the gain of extra information about test due…

Schemat Raportu z Badań Psychologicznych

Schemat Raportu z Badań Psychologicznych

Schemat Raportu z Badań Psychologicznych Schemat Raportu z Badań Psychologicznych to nie jest coś metafizycznego lub niewiadomego pochodzenia. Dzięki poniższemu poradnikowi każdy student psychologii i psycholog powinien sobie poradzić z raportowaniem wyników własnych badań psychologicznych. Poniższe kroki postępowania przy tworzeniu takiego schematu raportu z badań mogą nie korespondować z każdym projektem badawczym (np. projektem teoretycznym…

Konfirmacyjna Analiza Czynnikowa

Konfirmacyjna Analiza Czynnikowa

Konfirmacyjna Analiza Czynnikowa Konfirmacyjna Analiza Czynnikowa (Confirmatory Factor Analysis) jest wielozmiennową procedurą statystyczną, która służy do sprawdzenia, na ile mierzone zmienne reprezentują liczbę skonceptualizowanych konstruktów. Konfirmacyjna analiza czynnikowa (Confirmatory Factor Analysis) i eksploracyjna analiza czynnikowa (EFA) są podobnymi technikami, ale w eksploracyjnej analizie czynnikowej (EFA) dane są po prostu badane i dostarczają informacji o liczbie…

Metody resamplingu Bootstrapping, Jackknifing, Blindfolding Resampling (próbkowanie) to zbiór metod polegających na wyciąganiu powtarzających się próbek z oryginalnych próbek danych. Metoda resamplingu jest nieparametryczną metodą wnioskowania statystycznego. Innymi słowy, metoda próbkowania nie wymaga wykorzystania znanych rozkładów (na przykład tabel rozkładu normalnego) w celu obliczenia przybliżonych wartości istotności statystycznej. Próbkowanie generuje unikalny rozkład próbek na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych w badaniu. Metody  próbkowania wykorzystują metody eksperymentalne, a nie metody analityczne, w celu wygenerowania unikalnego rozkładu próbek. Metoda resamplingu daje obiektywne oszacowania, ponieważ opiera się na bezstronnych próbkach wszystkich możliwych wyników uzyskanych  przez badacza. Poniżej są przedstawione trzy metody próbkowania Bootstrapping, Jackknifing, Blindfolding.  Metoda Bootstrapping (Losowanie ze zwracaniem) Bootstrapping wykorzystuje algorytm próbkowania ze zwracaniem, który tworzy wiele próbek (liczba który może być wybrany przez badacza). Bootstrapping jest metodą zwaną "Próbkowaniem ze zwracaniem". Oznacza to, że każda próbka zawiera losowy układ wierszy oryginalnego zestawu danych, w którym niektóre wiersze mogą się powtarzać. Powszechnie stosowana jest analogia przetasowanej talii kart , prowadząca do wielu losowych talii, jest ona dobra; ale nie do końca jest to poprawne, ponieważ w Bootstrapping ta sama "karta" może pojawić się więcej niż raz w każdej z próbnych "talii". Metoda Jackknifing Z kolei Jackknifing tworzy szereg próbek, które są równe oryginalnej próbce rozmiar i gdzie każde ponowne próbka zawiera usunięcie jednego wiersza. Oznacza to, że rozmiar próby każdego próbkowania to oryginalny rozmiar próbki minus 1. Tak więc, gdy wybiera się opcję Jackknifing, liczba prób jest automatycznie ustawiana jako wielkość próbki. Odnosi się to do najbardziej powszechnej formy Jackknifingu, znanej również jako "delete-1" i "classic" jackknifing. Metoda Jackknifing. Metoda Blindfolding Blindfolding wykorzystuje algorytm próbkowania, który tworzy wiele próbek (liczbe próbkowań może być wybrana przez badacza) za pomocą metody, w której każda próbka ma określoną liczbę wierszy zastąpionych średnimi odpowiednich kolumn. Liczba wierszy zmodyfikowanych w ten sposób przy każdym ponownym próbkowaniu jest równa wielkości próbki podzielonej przez liczbę prób. Na przykład, jeśli wielkość próbki wynosi 200, a liczba wybranych próbkowań wynosi 100, to każda próbka będzie miała zmodyfikowane 2 wiersze. Jeśli badacz wybierze liczbę próbek, która jest większa niż rozmiar próbki, to programy statystyczne automatycznie ustawią odpowiednią wielkość próbki (tak jak w przypadku Jackknifing). Metoda Blindfolding.

Metody resamplingu Bootstrapping Jackknifing Blindfolding

Metody resamplingu Bootstrapping, Jackknifing, Blindfolding Resampling (próbkowanie) to zbiór metod polegających na wyciąganiu powtarzających się próbek z oryginalnych próbek danych. Metoda resamplingu jest nieparametryczną metodą wnioskowania statystycznego. Innymi słowy, metoda próbkowania nie wymaga wykorzystania znanych rozkładów (na przykład tabel rozkładu normalnego) w celu obliczenia przybliżonych wartości istotności statystycznej. Próbkowanie generuje unikalny rozkład próbek na podstawie…

Loading blog posts...

Three Columns & Image on Top

The Use of IRT for Adaptive Computer Tests Service and Consulting

The Use of IRT for Adaptive Computer Tests Service and Consulting

The Use of IRT for Adaptive Computer Tests Service and Consulting The Article Plan: What the IRT is? Introduction –definition Example – explanation what are the differences between the classical and IRT approach to skill measurement. Advantages of IRT implementation: The exact analysis of test structure – the gain of extra information about test due…

Schemat Raportu z Badań Psychologicznych

Schemat Raportu z Badań Psychologicznych

Schemat Raportu z Badań Psychologicznych Schemat Raportu z Badań Psychologicznych to nie jest coś metafizycznego lub niewiadomego pochodzenia. Dzięki poniższemu poradnikowi każdy student psychologii i psycholog powinien sobie poradzić z raportowaniem wyników własnych badań psychologicznych. Poniższe kroki postępowania przy tworzeniu takiego schematu raportu z badań mogą nie korespondować z każdym projektem badawczym (np. projektem teoretycznym…

Konfirmacyjna Analiza Czynnikowa

Konfirmacyjna Analiza Czynnikowa

Konfirmacyjna Analiza Czynnikowa Konfirmacyjna Analiza Czynnikowa (Confirmatory Factor Analysis) jest wielozmiennową procedurą statystyczną, która służy do sprawdzenia, na ile mierzone zmienne reprezentują liczbę skonceptualizowanych konstruktów. Konfirmacyjna analiza czynnikowa (Confirmatory Factor Analysis) i eksploracyjna analiza czynnikowa (EFA) są podobnymi technikami, ale w eksploracyjnej analizie czynnikowej (EFA) dane są po prostu badane i dostarczają informacji o liczbie…

Loading blog posts...

Two Columns & Image on Top + Post Date

One Column & Image on Top + Post Date + Link Button

Image on Left + Random Posts

You can choose how your posts will appear, sorted by date, custom, random, and other types… you choose.

problemy klasyfikacyjne

Naiwny klasyfikator Bayesa Microsoftu

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce Firma statystyczna METODOLOG Naiwny klasyfikator Bayesa Microsoftu   Naiwny klasyfikator Bayesa Microsoftu jest…

czerwony alarm pogotowie statystyczne

Obszary pod krzywymi ROC mogą być także skonstruowane za pomocą klinicznych zasad przewidywania.

Obszar pod krzywą ROC Powyższy graf pokazuje trzy krzywe ROC odpowiadające znakomitemu, dobremu i beznadziejnemu testowi wykreślonym na…

Loading blog posts...

Masonry Blog Posts

Loading blog posts...