No plan, no money but always? Individual differences in action control moderate indirect effect of the implementation intention between intention and saving.
Opracowania statystyczne do prac doktorskich

No plan, no money but always? Individual differences in action control moderate indirect effect of the implementation intention between intention and saving. Konrad Hryniewicz Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa Judyta Borchet Uniwersytet Gdański, Gdańsk Wprowadzenie. Zachowania związane ze słabą zdolnością do oszczędzania, takie jak nieplanowane wydawanie, nawykowe uleganie pokusom oraz brak kontroli nad finansami są trudne do […]

Read more
Sprawa Cambridge Analytica okiem metodologa.
Sprawa Cambridge Analytica okiem metodologa.

Sprawa Cambridge Analytica okiem metodologa. Sprawa Cambridge Analytica, którą intensywnie żyją ostatnimi czasy media, ludzie i polityka, nie będzie mieć szybkiego końca. Domniemywanie siły sprawczej tej firmy w kontekście wyborów w USA jest szeroko rozpowszechnione, a opinie ekspertów na ten temat jak zawsze podzielone. Jedni mówią, że wyniki wyborów były kierowane w pożądanym kierunku przez […]

Read more
Nieobserwowalna Heterogeniczność w PLS-SEM
Nieobserwowalna Heterogeniczność w PLS-SEM Metodolog.pl

Nieobserwowalna Heterogeniczność w PLS-SEM Uwzględniana nieobserwowalna heterogeniczność w PLS-SEM stała się kluczowym elementem zapewniającym trafność wyników kiedy stosujemy modelowanie równań strukturalnych opartych o metodę cząstkowych najmniejszych kwadratów (SEM-PLS). Badacze rutynowo tworzą grupy danych i analizują ich grupowo specyficzne wyniki, by uwzględnić tę heterogeniczność w danych (Kotler, 1989). Niemniej źródła heterogeniczności w danych są często trudne […]

Read more
Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego.
Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego.

Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego. Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego, to trening, który wykształca umiejętności sformułowania problemu badawczego i jego przetłumaczenia na rozwiązania analityczne. Prognozowanie, predykcja, a także wnioskowanie z analiz jest ostatnim etapem podsumowania solidnie przygotowanych danych, analiz wstępnych, selekcji danych i oceny modeli statystycznych. Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego przygotowanego […]

Read more
Powody wykorzystania modelowania równań strukturalnych w zarządzaniu i rachunkowości
Powody wykorzystania modelowania równań strukturalnych w zarządzaniu i rachunkowości

Powody wykorzystania modelowania równań strukturalnych w zarządzaniu i rachunkowości. Powody wykorzystania PLS – SEM w badaniach o zarządzaniu i rachunkowości. Kilka racjonalnych uzasadnień stojących za użyciem metody SEM-PLS było dyskutowanych w literaturze metodologicznej (Hair i inni, 2016). Ze względu na to, że wykorzystywanie SEM-PLS jest względnie nowe w zarządzaniu i rachunkowości, to często wymaga szczegółowego […]

Read more
Wykorzystanie teorii amalgamatów w analizie motta „Władzą jest wiedza o źródłach zmienności” firmy Metodolog.pl.

Wykorzystanie teorii amalgamatów w analizie motta „Władzą jest wiedza o źródłach zmienności” firmy Metodolog.pl. Termin amalgamat w teorii Fauconniera i Turnera oznacza proces kognitywny, operujący na przestrzeniach mentalnych rozumianych jako pewne zlepki koncepcji powstające w toku myślenia i mówienia. Te zlepki są wzajemnie skorelowane i wraz z postępem myśli, czy dyskursu, podlegają naturalnym zmianom. W […]

Read more
Szkolenie – Statystyczny SCORING Bankowy
Szkolenie - Statystyczny SCORING Bankowy

Szkolenie – Statystyczny SCORING Bankowy Szkolenie – Statystyczny SCORING Bankowy – Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników scoringu statystycznego, a także jego budowa polegająca na modelowaniu zebranych informacji oraz konstrukcji karty scoringowej mającej na celu ocenę punktową osoby ubiegającej się o kredyt. Oferta szkolenie obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania profesjonalnego modelu statystycznego o zmaksymalizowanych […]

Read more
Społeczność antynaukowa okiem psychologa, metodologa i statystyka w jednej osobie.
Postęp naukowy, a postęp teorii nienaukowych.

Społeczność antynaukowa okiem psychologa, metodologa i statystyka w jednej osobie. Wstęp. Nie chcę być postrzegany jako komuch lub nie wiem kto. Niemniej w kapitaliźmie autorytetem staje się często miernota moralna, dlatego też mamy wszelkie powody ku temu, aby w obecnej sytuacji rozwojowej historii kultury i techniki ludzkiej uważać ignorowanie nauki za najgroźniejsze ze wszystkich niebezpieczeństw. […]

Read more
Analizy statystyczne w spss
Analizy statystyczne w SPSS

Analizy statystyczne w SPSS w Metodolog.pl Analizy statystyczne w SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences) Metodolog.pl to rozwiązanie dla osób poszukujących wsparcia w analizie danych i weryfikacji wyników badań. W metodolog.pl wykonujemy analizy w popularnym programie jakim jest SPSS. Wykonujemy analizy statystyczne w tym, a także w innych programach statystycznych takich jak Orange BioLab, […]

Read more
Ekspresowe analizy statystyczne
Ekspresowe analizy statystyczne

Ekspresowe analizy statystyczne w Metodolog.pl Ekspresowe analizy statystyczne w Metodolog.pl – W opracowaniach statystycznych wykonujemy głównie czynności związane z : weryfikacją hipotez doborem testów statystycznych weryfikacją statystyczną (testy Chi Kwadrat, Alfa Cronbacha) opracowaniem analiz statystycznych (ANOVA, ANCOVA) konstrukcją modeli regresji (liniowa, logistyczna) segmentacją (analiza skupień) analizami w marketingu (analiza koszykowa, analiza conjoint) statystyką medyczną (analiza przeżycia) […]

Read more