Model eksperymentalny i model korelacyjny
Model eksperymentalny i model korelacyjny

 Model eksperymentalny i model korelacyjny  – Wstęp do metodologii badawczych modeli eksperymentalnych i korelacyjnych. Model eksperymentalny i model korelacyjny – W 1957 roku znany psycholog amerykański Lee Cronbach (1916—2001) opublikował swój słynny, później wielokrotnie przywoływany przez psychologów w wielu krajach artykuł, w którym dokonał wyróżnienia dwóch podstawowych nurtów badawczych w psychologii: jednego, w którym psycholog analizuje wpływ na zmienną […]

Read more
Statystyka pomoc
Statystyka pomoc

Statystyka pomoc – Metodolog.pl Statystyka pomoc – Wykonywane usługi w dziedzinie nauki należą do wysoce wyspecjalizowanych prac. Analiza statystyczna, pomoc w obliczeniach i ogólnie pojęte doradztwo wiąże się z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Dobra pomoc statystyczna wiąże się z odpowiednim zapoznaniem się z projektem naukowym, oceną oczekiwań klienta i powiązaniem tych oczekiwań z potencjałem dostarczonych […]

Read more
Analiza statystyczna badań
Analiza statystyczna badań

Analiza statystyczna badań – Metodolog.pl Analiza statystyczna badań – Firma naukowa jaką jest Metodolog.pl jest dostawcą rozwiązań statystycznych w nauce i biznesie. Od wielu lat dostarcza obliczenia, raporty i rozwiązania metodologiczne dla klientów prywatnych, firm i instytucji państwowych. Specjalizuje się w analizie statystycznej danych, a w szczególności: prognozowaniu, modelowaniu danych, zaawansowanej i wielowymiarowej analizie danych (modelowanie […]

Read more
Analizy statystyczne do prac dyplomowych
Analizy statystyczne do prac dyplomowych

Analizy statystyczne do prac dyplomowych. Analizy statystyczne do prac dyplomowych są poszukiwanymi usługami przez studentów i doktorantów. Zdarza się również, że poszukiwania te podejmują również pracownicy naukowi i osoby z bardzo wysokimi kwalifikacjami naukowymi. Motywy poszukiwań usług statystycznych są różnie. Począwszy od braku wiedzy na temat statystyki i nowoczesnej analizy danych, a skończywszy na odciążeniu […]

Read more
Analiza statystyczna ceny
Analiza statystyczna ceny

Analiza statystyczna ceny – Oferta Metodolog.pl Analiza statystyczna ceny, koszty analiz statystycznych. Firma Metodolog.pl oferuje analizy statystyczne, pomoc i usługi naukowe dla studentów, naukowców oraz firm. Wykonujemy większość prac związanych z badaniami i metodologią oraz analizami statystycznymi. Wykonywane prace cechuje profesjonalizm oraz zaangażowanie. Zawsze przed realizacją projektu jest dokonywana ocena jego realizacji pod kątem sukcesu. […]

Read more
Analiza statystyczna dla studentów
Analiza statystyczna dla studentów

Analiza statystyczna dla studentów. Pomoc statystyczna Metodolog.pl w obliczeniach do projektów naukowych. Analiza statystyczna dla studentów wiąże się z podsumowaniem wyników badania empirycznego. Studenci i doktoranci często i gęsto zwracają się do profesjonalnych firm zajmujących się analityką i statystyką z prośbą o wykonanie niezbędnych obliczeń i raportu do pracy naukowej. Metodolog jako firma statystyczna zajmuje się […]

Read more
Ceny analiz statystycznych
Ceny analiz statystycznych

Ceny analiz statystycznych. Ceny analiz statystycznych są fundamentalna kwestią w przypadku wyboru firmy statystycznej. Wielu studentów, naukowców i kierowników zastanawia się nad wyborem firmy statystycznej i stara się  utrzymać jednocześnie kompromis miedzy jakością, a kosztami prac. Ceny obliczeń i analiz statystycznych w dobie komputeryzacji, internetu i szerokiego dostępu do informacji nie powinny być takie drogie […]

Read more
Analizy statystyczne do artykułów naukowych
Analizy statystyczne do artykułów naukowych

Analizy statystyczne do artykułów naukowych – Wsparcie Metodolog.pl Analizy statystyczne do artykułów naukowych są już złotym standardem w każdej publikacji naukowej z zakresu prac empirycznych, dlatego wszystkim naukowcom oferujemy zaawansowane wsparcie w dziedzinie metod obliczeniowych, statystyki i teorii estymacji. Ponad to oferujemy również projektowanie badań, przygotowanie ankiet, zaplanowanie liczebności prób badawczych i wiele innych usług […]

Read more
Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej
Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej

Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej. Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej jest zagadnieniem bardzo rozmytym. Zazwyczaj problem taki rozpatruje się z pozycji twierdzenia „zależy jak leży”. Dobór obserwacji do testowanej próbki powinien charakteryzować się pomysłem oraz korespondować z celem projektu pracy magisterskiej. W tym wpisie skupimy się na doborze obserwacji w badaniach na ludziach, takich […]

Read more
Model eksperymentalny
model eksperymentalny

Model eksperymentalny. Kierując się liczbą zmiennych zależnych oraz liczbą  zmiennych niezależnych, których wpływ na zmienną  (zmienne) zależną chce eksperymentalnie zbadać psycholog, można wyróżnić cztery odmiany modeli eksperymentalnych. Wyróżnia się je, biorąc pod uwagę dwa dwuwartościowe kryteria: (1) Liczba zmiennych niezależnych uznawanych przez psychologa za potencjalnie istotne dla danej zmiennej zależnej -jedna versus wiele (dwie i […]

Read more