Szkolenie – Modelowanie równań strukturalnych SEM/SEM PLS
Szkolenie - Modelowanie równań strukturalnych SEM/SEM PLS

Szkolenie – Modelowanie równań strukturalnych SEM/SEM PLS Mamy wszelkie powody ku temu, aby w obecnej sytuacji rozwojowej nauki i techniki uważać modelowanie równań strukturalnych za jedno z najlepszych metod kompleksowej analizy statystycznej danych. Nie poprawimy szansy na osiągnięcie doskonałego wglądu w interesujące nas zjawiska poprzez majstrowanie z danymi za pomocą tradycyjnych/prymitywnych metod statystycznych. Może natomiast sprostamy […]

Read more
Analiza sieci społecznych SNA Social network analysis
Analiza sieci społecznych SNA Social network analysis

Analiza sieci społecznych (SNA – Social Network Analysis) Analiza sieci społecznych (SNA – Social Network Analysis) – Analiza sieci społecznych jest metodologią do badania powiązań i zachowania jednostek wewnątrz grup społecznych. Sieci społeczne są szeroko używanym podejściem w psychologii, w naukach społecznych, ekonomii i innych polach. Wyjątkowością tej perspektywy jest to, że skupia się nie […]

Read more
LINEAR MIXED MODELS – Liniowe modele mieszane
LINEAR MIXED MODELS - Liniowe modele mieszane

LINEAR MIXED MODELS – Liniowe modele mieszane Ten artykuł został napisany w celu: przedstawienia sytuacji badawczych w jakich LME (Linear Mixed Model / Liniowy model mieszany) powinien być używany jakie są zalety korzystania z tej metody jak można interpretować wyniki uzyskane tą metodą.   LINEAR MIXED MODELS – Liniowe modele mieszane – Dla lepszego zrozumienia […]

Read more
Rola teorii w badaniach wykorzystujących modelowanie równań strukturalnych
Rola teorii w badaniach wykorzystujących modelowanie równań strukturalnych

Rola teorii w badaniach wykorzystujących modelowanie równań strukturalnych. Rola teorii w badaniach wykorzystujących modelowanie równań strukturalnych jest nieoceniona. Modelowanie równań strukturalnych (sem) jest narzędziem zaprojektowanym by pomóc w wytwarzaniu lepszych teorii, głównie w naukach społecznych. Rygorystyczne używanie SEM jest ważne ponieważ, naukowcy nie chcą wyciągać niemądrych konkluzji. Niemniej dążenie do potwierdzenia teorii pozostaje głównym celem. […]

Read more
Opracowania statystyczne do prac doktorskich
Opracowania statystyczne do prac doktorskich

Opracowania statystyczne do prac doktorskich. Opracowania statystyczne do prac doktorskich to usługi poszukiwane przez doktorantów i pracowników naukowych którzy nie znający się na statystyce i metodach obliczeniowych. Rozwój doktorantów w swojej dziedzinie nauki sprawia, że nie mają czasu na zgłębianie tajemnic skomplikowanych analiz statystycznych. Pomoc statystyczna w opracowaniach statystycznych jest chętnie wykorzystywaną opcją przez doktorantów. […]

Read more
Modelowanie równań strukturalnych – wybieranie między PLS SEM, a CB SEM
wybór między PLS SEM a CB SEM

Modelowanie równań strukturalnych – wybieranie między PLS SEM, a CB SEM Modelowanie równań strukturalnych – wybieranie między PLS SEM, a CB SEM jest niezwykle ważną decyzją. Popularność modelowania wzrasta w badaniach akademickich w wielu dyscyplinach i jest uważana jako jedno z najważniejszych osiągnięć statystycznych w naukach społecznych. Bez wątpienia, modelowanie równań strukturalnych prezentuje kilka charakterystyk które […]

Read more
Hipotezy dotyczące zależności względnie współzależności zjawisk
Hipotezy dotyczące zależności względnie współzależności zjawisk

Hipotezy dotyczące zależności względnie współzależności zjawisk Hipotezy dotyczące zależności względnie współzależności zjawisk . Co prawda, za hipotezy w danych problemach uważa się zazwyczaj przypuszczenia dotyczące związków zależności przyczynowej danego zjawiska, bądź jego składnika, od zjawiska innych, czyli przypuszczenia od-noszące się do jego „mechanizmu”. Opierając się na faktach znanych i dostatecznie sprawdzonych, uczony przypuszcza, że zjawisko […]

Read more
Hipotezy naukowe
hipotezy naukowe

Hipotezy naukowe Hipotezy naukowe, ich związek z problemami. Hipotezy naukowe. Pewien rodzaj założeń w pracach naukowych nazywamy hipotezami, niekiedy hipotezami roboczymi. Na czym polegają tego rodzaju założenia? Czym różnią się od pozostałych? Jaka jest ich rola w pracy naukowej? Dlaczego o hipotezach mówi się zazwyczaj w przyrodoznawstwie, i to zwłaszcza w naukach opierających się zasadniczo […]

Read more
Główne składniki metody naukowej
Metoda naukowa

Główne składniki metody naukowej Główne składniki metody naukowej  – Praca naukowa, jak każda praca, składa się z szeregu następujących po sobie czynności. Chodzi o to, aby każda czynność z osobna była na-leżycie przystosowana do celu, tj. do rozwiązywania danych problemów, czyli do poznania prawdy, oraz aby ich układ był jak. najbardziej traf-ny, nie zmuszał więc […]

Read more