Weryfikacja hipotezy o zmianie charakteru wpisów na blogu

Weryfikacja hipotezy o zmianie charakteru wpisów na blogu.  W tej części tekstu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy charakter wpisów zmienił się po pewnym czasie istnienia bloga. Czy daje się dostrzec różnice w częstości występowania słów pomiędzy pierwszą i drugą połową okresu istnienia bloga? Aby to określić, sprawdzimy, jaki odsetek wszystkich wyrazów stanowiło każde z słów […]

Read more
Analiza częstości występowania słów w R – TEXT MINING – R

Analiza częstości występowania słów w R Czas przejść do właściwego text miningu. Zaprezentujemy teraz procedurę pozyskania informacji o najczęściej występujących w tekście słowach oraz wykonania różnorodnych cloud of words w środowisku R.   3.1. Posiadając ujęte w tabeli wpisy z bloga Metodolog.pl, można przejść do wyodrębnienia pojedynczych słów z tekstu ciągłego. Dokonujemy tego za pomocą […]

Read more
Analiza częstości publikowania wpisów na Metodolog.pl

Chociaż przeważająca część używanych w serii tekstów danych jest tekstowa, to – jak widać w powyższej tabeli – dysponujemy również jedną daną umożliwiającą bardziej konwencjonalną analizę, czyli datę. Głównym elementem naszego opracowania jest analiza tekstu, ale wiedzę na temat ewolucji bloga da również prześledzenie częstości, z jaką ukazywały się wpisy w poszczególnych okresach. Dlatego w […]

Read more
Przygotowanie danych do Text Miningu.

Przygotowanie danych do Text Miningu. Dane 1.1. Dane do text miningu to w naszym przypadku wpisy z naukowego bloga Metodolog.pl. Pozyskamy je, kopiując interesujące elementy każdego z wpisów. Pojedynczą obserwacją będzie zatem wpis na blogu Metodolog.pl, a cechami każdej z obserwacji: 1) data zamieszczenia; 2) tytuł; 3) treść wpisu. Struktura wpisów sprawia, że trudno wyciągnąć […]

Read more
Text Mining – ilościowa analiza tekstu

Text mining, czyli eksploracja lub przekopywanie tekstu, to zbiorcza nazwa dla metod analizy danych skupiających się na – jak sama nazwa wskazuje – danych tekstowych. Dzięki zastosowaniu metod text miningu możliwe jest uzyskanie z tekstu danych nadających się do ilościowej analizy statystycznej. Posługując się text miningiem, wykorzystuje się zupełnie inne podejście do danych tekstowych. Nie […]

Read more
No plan, no money but always? Individual differences in action control moderate indirect effect of the implementation intention between intention and saving.
Opracowania statystyczne do prac doktorskich

No plan, no money but always? Individual differences in action control moderate indirect effect of the implementation intention between intention and saving. Konrad Hryniewicz Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa Judyta Borchet Uniwersytet Gdański, Gdańsk Wprowadzenie. Zachowania związane ze słabą zdolnością do oszczędzania, takie jak nieplanowane wydawanie, nawykowe uleganie pokusom oraz brak kontroli nad finansami są trudne do […]

Read more
Sprawa Cambridge Analytica okiem metodologa.
Sprawa Cambridge Analytica okiem metodologa.

Sprawa Cambridge Analytica okiem metodologa. Sprawa Cambridge Analytica, którą intensywnie żyją ostatnimi czasy media, ludzie i polityka, nie będzie mieć szybkiego końca. Domniemywanie siły sprawczej tej firmy w kontekście wyborów w USA jest szeroko rozpowszechnione, a opinie ekspertów na ten temat jak zawsze podzielone. Jedni mówią, że wyniki wyborów były kierowane w pożądanym kierunku przez […]

Read more
Nieobserwowalna Heterogeniczność w PLS-SEM
Nieobserwowalna Heterogeniczność w PLS-SEM Metodolog.pl

Nieobserwowalna Heterogeniczność w PLS-SEM Uwzględniana nieobserwowalna heterogeniczność w PLS-SEM stała się kluczowym elementem zapewniającym trafność wyników kiedy stosujemy modelowanie równań strukturalnych opartych o metodę cząstkowych najmniejszych kwadratów (SEM-PLS). Badacze rutynowo tworzą grupy danych i analizują ich grupowo specyficzne wyniki, by uwzględnić tę heterogeniczność w danych (Kotler, 1989). Niemniej źródła heterogeniczności w danych są często trudne […]

Read more
Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego.
Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego.

Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego. Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego, to trening, który wykształca umiejętności sformułowania problemu badawczego i jego przetłumaczenia na rozwiązania analityczne. Prognozowanie, predykcja, a także wnioskowanie z analiz jest ostatnim etapem podsumowania solidnie przygotowanych danych, analiz wstępnych, selekcji danych i oceny modeli statystycznych. Szkolenie z prognozowania i modelowania predykcyjnego przygotowanego […]

Read more
Powody wykorzystania modelowania równań strukturalnych w zarządzaniu i rachunkowości
Powody wykorzystania modelowania równań strukturalnych w zarządzaniu i rachunkowości

Powody wykorzystania modelowania równań strukturalnych w zarządzaniu i rachunkowości. Powody wykorzystania PLS – SEM w badaniach o zarządzaniu i rachunkowości. Kilka racjonalnych uzasadnień stojących za użyciem metody SEM-PLS było dyskutowanych w literaturze metodologicznej (Hair i inni, 2016). Ze względu na to, że wykorzystywanie SEM-PLS jest względnie nowe w zarządzaniu i rachunkowości, to często wymaga szczegółowego […]

Read more