analiza statystyczna ryzyka w bankowości

Budowanie karty scoringowej krok po kroku Metodolog.pl

W tym wpisie przedstawiamy jak odbywa się budowa karty scoringowej mającej na celu ocenę ryzyka klienta ubiegającego się o pożyczkę.

Dokument zawiera następujące tematy:

Zdefiniowanie dobrego i złego klienta

  • utworzenie charakterystyki dobrego i złego klienta na podstawie ekspertyzy

Eksploracja i modelowanie zmiennych jakościowych

  • Badanie wpływu zmiennych jakościowych na spłaty pożyczek

Eksploracja i modelowanie zmiennych ilościowych

  • Badanie kształtu wpływu zmiennych ilościowych na zmienność spłat

Analiza interakcji między zmiennymi ilościowymi, a jakościowymi

  • Badanie jednoczesnego wpływu kilku zmiennych na poziom spłat

Budowa modelu regresji logistycznej

  • dobór zmiennych do modelu regresji logistycznej

Podsumowanie modelu

  • ocena wykonanych kroków i opis właściwości predykcyjnych modelu klasyfikacyjnego

Budowa karty scoringowej

  • Przeliczenie punktów modelu na wyniki scoringu

Przykładowa klasyfikacja

  • Próba klasyfikacji dwóch klientów dzięki modelowi do dwóch  grup (grupy złych klientów i dobrych).

 

Budowanie-karty-scoringowej-w-oparciu-o-model-regresji-logistycznej <- pdf