Category / Analiza regresji logistycznej / Analiza ryzyka kredytowego, modelowanie, scredit scoring, karta scoringowa, scoring statystyczny, / Analiza statystyczna w biznesie. Techniki i rozwiązania statystyczne/ analityczne w firmach. / big data / Business inteligence / Data minig / Metody statystycznej analizy danych, testy statystyczne, modele statystyczne, modele analizy danych

Analiza regresji logistycznej