Analiza statystyczna badań

Analiza statystyczna badań

Analizy statystyczne badań – Metodolog.pl

Analiza statystyczna badań – Firma naukowa jaką jest Metodolog.pl jest dostawcą rozwiązań statystycznych w nauce i biznesie. Od wielu lat dostarcza obliczenia, raporty i rozwiązania metodologiczne dla klientów prywatnych, firm i instytucji państwowych. Specjalizuje się w analizie statystycznej danych, a w szczególności: prognozowaniu, modelowaniu danych, zaawansowanej i wielowymiarowej analizie danych (modelowanie równań), segmentacji, ocenie ryzyka i wielu innych. Zachęcamy studentów, przyszłych doktorów, naukowców i menadżerów do składania zapytań ofertowych. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Analiza statystyczna badań w naukach empirycznych i biznesie.

Przyzwyczailiśmy się już do liczb i statystyk w pracach magisterskich, doktorskich i publikacjach. W literaturze naukowej, a tym bardziej w prowadzeniu firmy i strategicznym zarządzaniem rozwojem, analiza statystyczna jest już standardem. Oszczędność i redukcja ryzyka jaka wynika z wykorzystywania analiz statystycznych daje ludziom spokój i kontrolę nad eksploatowanym obszarem. Niezależnie od tego co jest poddawane liczeniu to przetwarzanie danych bazuje na ilościowym podsumowaniu liczb i symboli, dlatego wszystkich zainteresowanych podsumowaniem wyników swoich badań zachęcamy do skorzystania z oferty Metodolog.pl. Analiza statystyczna jest tylko jednym z elementów który wchodzi w skład sukcesu projektu naukowego lub jakiegokolwiek innego projektu związanego danymi. Bardzo wiele daje doświadczenie analityka, wiedza statystyczna i opracowanie odpowiedniej linii prac z klientem.

Analiza statystyczna badań – analizy drugiej generacji.

Analiza statystyczna jaką jest metoda modelowania równań strukturalnych (SEM PLS) jest techniką która, wraz rozwojem wymagań stawianych nauce, rozwinęła się na tyle, że jest w stanie sprostać większości oczekiwaniom stawianym przez badaczy. Dlatego też osoby które dopiero zaczynają swoją przygodę z eksperymentowaniem naukowym zachęcamy do nawiązania kontaktu z nami w celu skorzystania z naszego doświadczenia w projektowaniu badań i eksperymentów mogących podlegać pod analizy statystyczne metodą wielowymiarowych równań strukturalnych. Na dzień dzisiejszy oferujemy dwie metody modelowanie. Pierwszą jest analiza statystyczna modeli opartych o macierz kowariancyjną (covariance based models – ML, ADF itp.), a drugą jest opcja modelu wariancyjnego (wariance based partial least squares models). Wykonujemy modelowanie formatywne, a także, coraz częściej stosowane, modele reflektywne.

Analizy statystyczne i usługi naukowe w Metodolog.pl

Analizy statystyczne i obliczenia wykonywane za pomocą danych to niewątpliwie jedne z najważniejszych i strategicznych elementów rozwoju naukowego i biznesowego. Charakterystyka zjawisk, ich predykcja i eksplanacja to jedne z najważniejszych elementów rozwijających myśl naukową oraz inteligentne sterowanie działaniami i decyzjami przedsiębiorców w niepewnym otoczeniu rynkowym. Firma Metodolog.pl pomaga w obliczeniach i sprawia, że analizy statystyczne stają się użytecznym narzędziem w codziennej pracy. Nasze analizy statystyczne sprawią, że naukowe prace które analizujemy staną się o wiele lepsze, a działania podejmowane przez przedsiębiorców będą bardziej trafne. Doświadczony team analityków z Metodolog.pl w czasie swojej długiej pracy miał praktykę z większością analiz statystycznych i technik obliczeniowych oraz metodologii z różnych dziedzin nauki.

Wykonujemy nie tylko analizy statystyczne. Zajmujemy się również bardzo wszechstronnym doradztwem naukowym i metodologicznym w projektach badań ilościowych i eksperymentalnych oraz wyciąganiem teoretycznych wniosków z przeprowadzonych badań. Ponad to zajmujemy się oceną przyczynowości w badaniach ilościowych na podstawie testowania modeli strukturalnych i układów kauzalnych.

Jak zacząć współpracę z Metodolog?

W celu rozpoczęcia współpracy niewątpliwe trzeba nawiązać pierwszy kontakt. Podczas tego kontaktu, dzwoniącego obsłuży szef Metodolog mgr Konrad Hryniewicz. Podczas rozmowy zazwyczaj są poruszane kwestie związane z problem naukowym lub problemem biznesowym (jego cel, motywy, oczekiwane rezultaty) oraz próba oceny wykonalności prac i wysokości budżetu. Podczas pierwszego kontaktu wstępnie są proponowane konkretne kroki, analizy statystyczne i metody pracy. W kontekście projektów trudnych lub na życzenie klienta, pracą od początku do końca może zajmować się szef lub jego odpowiednio wykwalifikowany pracownik. W pracy z danymi i metodami badawczymi Metodolog.pl podejmuje się tylko i wyłączenie „wykonalnych” projektów.

Zachęcamy do składania zapytań.

Analizy statystyczne do prac dyplomowych

Analizy statystyczne do prac dyplomowych

Analizy statystyczne do prac dyplomowych.

Analizy statystyczne do prac dyplomowych są poszukiwanymi usługami przez studentów i doktorantów. Zdarza się również, że poszukiwania te podejmują również pracownicy naukowi i osoby z bardzo wysokimi kwalifikacjami naukowymi. Motywy poszukiwań usług statystycznych są różnie. Począwszy od braku wiedzy na temat statystyki i nowoczesnej analizy danych, a skończywszy na odciążeniu osoby od wymagającej pracy jaką jest statystyka i obliczenia.  W naukach empirycznych analizy statystyczne do prac dyplomowych stały się standardem. Coraz więcej uczelni i instytucji wymaga od swoich studentów i pracowników umiejętności podejmowania decyzji na podstawie danych. Oczywiste staje się wtedy, że w większości przypadków nawiązanie kontaktu z firmą oferującą pomoc statystyczną staje się bardzo cenną relacją.

Analizy statystyczne do prac dyplomowych – Czy można korzystać z tego typu usług?

Studenci często, a doktoranci rzadziej pytają o legalność lub etykę wykonywania tego typu usług. Jest to w pełni legalne przedsięwzięcie takie jak np. zbudowanie przez firmę urządzenia pomiarowego do przeprowadzenie eksperymentu, czy druk ankiet. W Metodolog.pl utrzymujemy wszystkie kontakty, dane i informacje w tajemnicy więc nie ma żadnych obaw, że ktokolwiek dowie się o współpracy statystyczną. Wszystkim swoim klientom dajemy pisemną gwarancję o poufności wymienianych informacji. Nie chcemy żeby  ktoś miał nieprzyjemności. Zajmujemy się tylko i wyłącznie statystyczną analizą danych.

Analizy statystyczne do prac dyplomowych – Czego można oczekiwać od firmy zajmującej się analizami?

Od firmy statystycznej, a już w szczególności od naszej, można wymagać usług największego kalibru. Z perspektywy badawczej i skrupulatności analitycznej najważniejsze jest wykonanie prawidłowych obliczeń wraz z przygotowaniem eleganckiego raportu statystycznego. W większości przypadków takie wymagania stawiają klienci, bo tego oczekują.  Niemniej są pewne rzeczy o których klienci nie wiedzą, a fajnie żeby mieli tego świadomość.

Najważniejszą rzeczą jakiej powinni wymagać klienci od wykonawców analiz statystycznych to rzetelność i staranie się wyciskania siódmych potów z danych. Niemniej w kwestii specjalistów leży ocena sensowności takiego wycisku i doradzenie klientowi co jest dla niego najlepsze. Przykładowo, jeśli badanie ma charakter pilotażowy, gdzie sprawdza się występowanie pewnych tendencji, to nie ma zbytniego sensu modelowanie danych i wyciskanie maksymalnej siły predykcyjnej. Chodzi tylko o proste weryfikacje i ocena pewnych tendencji.  Nie ma co strzelać z armaty do wróbla. Co innego kiedy celem jest publikacja w artykule naukowym, pracy magisterskiej lub doktorskiej. Wtedy każdy procent wyjaśnianej wariancji jest na wagę złota. Im lepiej jest wyjaśnione dane zjawisko, tym wyciągane wnioski z badania mają mocniejszą podstawę.

Wszystkich zainteresowanych analizami statystycznymi do prac dyplomowych zachęcamy do kontaktu z Metodolog.pl.

Analiza statystyczna dla studentów

Analiza statystyczna dla studentów

Analiza statystyczna dla studentów. Pomoc statystyczna Metodolog.pl w obliczeniach do projektów naukowych.

Analiza statystyczna dla studentów wiąże się z podsumowaniem wyników badania empirycznego. Studenci i doktoranci często i gęsto zwracają się do profesjonalnych firm zajmujących się analityką i statystyką z prośbą o wykonanie niezbędnych obliczeń i raportu do pracy naukowej. Metodolog jako firma statystyczna zajmuje się obliczeniami statystycznymi i zaawansowaną analityką. Obsługujemy projekty naukowe ze wszystkich dziedzin nauk empirycznych. Ponad to służymy naukowym wsparciem w rozwiązywaniu problemów metodologicznych i konkretyzacją celów badawczych. Zajmujemy się również pomocą w rozpoczęciu badań i nadzorem nad zbieraniem danych.

Analiza statystyczna dla studentów – Na czym polega?

Analiza statystyczna dla studentów w większości przypadków polega na analizowaniu danych związanych bezpośrednio z postawionymi w ich pracach hipotezami/problemami badawczymi/twierdzeniami. Studenci by wykazać się umiejętnością rozwijania dorobku kulturalnego wykonują badania. Studenci projektują badania, ankiety oraz eksperymenty. Następnie zbierają dane, a muszą je jakoś podsumować. Często studenci nie mieli na studiach statystyki, na tyle zaawansowanej, by wykonać skomplikowane obliczenia. Niektórym studentom się nie chce, a innym brakuje po prostu czasu. Studenci tym samym polegają na usługach statystycznych firm. Zajmują się one analizą statystyczną danych, które korespondują z ich  hipotezami/problemami badawczymi/twierdzeniami. Taka analiza jest niezbędna w dzisiejszych czasach. Wynika to z faktu, że rozwój nauki jaki określiły analizy statystyczne, zmusza naukowców i studentów do kwestionowania losowości występowania badanych przez nich zjawisk. Co nam po tym, że w jednej grupie badawczej uzyskaliśmy wyższy poziom interesującej nas zmiennej niż w drugiej, skoro nie wiemy, czy ten wynik jest wyższy na tyle, że można go uznać z rezultat przypadkowy? Te problemy rozwiązują analizy statystyczne, algorytmy analityki predykcyjnej i analizy statystycznej drugiej generacji.

Analiza statystyczna dla studentów – Kto jej potrzebuje?

Jak już wspomniano wyżej, analiz statystycznych potrzebują studenci którzy mają problemy ze statystyką, nie znają się na niej, nie mają na nią czasu lub ich analiza statystyczna jest na tyle skomplikowana, że poznanie jej szczegółów przewyższa możliwości poznawcze przyszłego magistra. W Metodolog.pl otrzymujemy niekiedy zapytania ze strony studentów o analizy statystyczne takiego kalibru, że sami musimy się dokształcać. Co ma w takim wypadku powiedzieć student? Wszystkich którzy potrzebują analiz statystycznych do swojej pracy magisterskiej zachęcamy do składania zapytań. Wycena projektów statystycznych studentów jest szybka i darmowa. Staramy pomagać się wszystkim studentom, niezależnie od trudności, skomplikowania projektów i terminów. Wiemy co to znaczy deadline. Wielu studentów nam zaufało i dzięki naszym analizom statystycznym obroniło wspaniałe prace magisterskie.

 

 

 

Ceny analiz statystycznych

Ceny analiz statystycznych

Ceny analiz statystycznych.

Ceny analiz statystycznych są fundamentalna kwestią w przypadku wyboru firmy statystycznej. Wielu studentów, naukowców i kierowników zastanawia się nad wyborem firmy statystycznej i stara się  utrzymać jednocześnie kompromis miedzy jakością, a kosztami prac. Ceny obliczeń i analiz statystycznych w dobie komputeryzacji, internetu i szerokiego dostępu do informacji nie powinny być takie drogie jak się nam wydaje. Mnogość publikacji, oprogramowania, skryptów i algorytmów przyspieszających prace sprawia, że usługi statystyczne są wykonywane niezwykle szybko i dokładnie. Można powiedzieć, że niekiedy ROBOTA robi się sama. Niemniej istnieją projekty, które kosztują majątki. Wynika to zazwyczaj z bardzo zaawansowanej problematyki i złożoności badanego zagadnienia. Ceny analiz statystycznych, tak jak ludzie, się różnią.

Ceny analiz statystycznych – Co kosztuje, a co nie kosztuje?

Czas to pieniądz. Analizy statystyczne wykonuje się w czasie, a co za tym idzie ceny analiz statystycznych zależą tylko i wyłącznie od jego poświęcenia na dany projekt. Niezależnie od obszaru, każdy specjalista wycenia projekt w zależności od tego ile będzie musiał nad nim pracować. Na pewno w przypadku projektów statystycznych nie kosztuje wycena. Wycena powinna być zawsze darmowa (w Metodolog.pl przynajmniej zawsze będzie). Projekty statystyczne zazwyczaj ocenia się etapami. Wynika to z faktu, że przy analizie danych trzeba podejmować decyzje od których zależy dalszy tok obliczeń. Niekiedy planowane 5 etapów kończy się na pierwszym etapie prac ze względu na słabą jakość danych, całkowity szum w danych, rezygnacje klienta lub jego całkowitą satysfakcję. Niekiedy praca się komplikuje i tych etapów robi się więcej. Postępowanie takie jest rozsądnym wyjściem przy ustalaniu ceny analiz statystycznych. Oszczędza to czas i pieniądze klienta, a statystyk tak czy inaczej ma zawsze zawsze pełne ręce roboty.

Ceny analiz statystycznych – Kiedy koszty wzrastają, a kiedy maleją?

Jak już wspomnieliśmy na początku, koszty wzrastają wraz z zaawansowaniem projektu. Projekty trudne, złożone, wymagające wykorzystania różnorodnych technik statystycznych i metodologii pracy z danymi są oczywiście droższe niż projekty standardowe. Projekty standardowe np. dostarczane przez studentów i naukowców polegają na budowanie modeli statystycznych, weryfikacji hipotez i wykonywaniu różnych obliczeń mających ZWYKLE charakter weryfikacyjny. Z tego względu projekty te nie mogą być drogocenne, bo ich charakter jest bardzo pospolity. Ceny analiz statystycznych projektów zaawansowanych takich jak drążenie danych, budowa modeli i struktur decyzyjnych, odkrywanie sygnału z szumu danych wymaga bardzo dużo czasu i wiedzy. Często zdarza się, że projekty są tak skomplikowane, że trzeba się doszkalać lub zapoznawać się z obszerną literaturą. Czas poświęcany na tego typu projekty się wydłuża przez co rosną koszty. Niemniej, im lepszą i doświadczoną firmę klient wybierze tym koszty związane z czasem pracy nad projektem będą mniejsze.

Chcesz abyśmy wycenili Twój projekt? Zadzwoń do nas 798 30 95 31 mgr Konrad Hryniewicz.

Analizy statystyczne poziom akademicki

Analizy statystyczne poziom akademicki.

Analizy statystyczne poziom akademicki – Level Black Belt.

Analizy statystyczne poziom akademicki. Każdy student i naukowiec wie, że zaawansowanie problemów naukowych, generowanych na poziomie akademickim, wykracza poza pewien próg przyzwoitości. Dobre badania, które dążą do poznania prawdy naukowej niekiedy wymagają bardzo zaawansowanej maszynerii statystycznej która osadzi wyniki w pewnym logicznym, a zarazem funkcyjnym środowisku liczb. Jak by nie było to analizy statystyczne tych prostych i tych bardziej skomplikowanych modeli badawczych są niezbędnym elementem dowodzenia naukowego przez małe i przez duże n.

Nowe metody i analizy statystyczne w akademii.

Analizy statystyczne poziom akademicki – Teoretycznie na poziomie akademii mamy do czynienia z tym, że analizy i obliczenia statystyczne są najbardziej wyrafinowanymi metodami jakie możemy spotkać. Uniwersum problemów badawczych na poziomie akademickim rozciąga się na ilościowym kontinuum od prostych po skomplikowane. W przypadku lewego krańca mamy do czynienia z problemami statystycznymi korespondującymi z prostymi układami badawczymi mającymi na celu weryfikację zwykłych hipotez. Prawe kontinuum jest reprezentowane przez układy badawcze nieco bardziej skomplikowane. Zwykle mają one wielowymiarową naturę zmiennych wejściowych i zmiennych wyjściowych. Przykładem może być skupienie świata nauki na rozwiązaniach statystycznych które dostarcza modelowanie i analiza równań strukturalnych (ang. SEM – Structural Equation Modelling). Potencjał analiz statystycznych jaki stwarza ten rodzaj estymacji wyników badań daje niesamowite możliwości śledzenia  zaawansowanych układów wpływów, zależności, efektów mediacyjnych i moderacyjnych zmiennych specyfikowanych w modelu ścieżkom. Bardzo obiecujący postęp rozwija się w tej dziedzinie. Wyższość tego rodzaju modeli nad innymi metodami statystycznymi daje niesamowitą okazję do przeglądania badanych zjawisk „klatka po klatce”.

Analizy statystyczne poziom akademicki – Współpraca z firmą statystyczną.

Współpraca naukowców którzy nie znają się na statystyce, nie mają czasu na analizy statystyczne lub chcą, aby na ich dane spojrzał świeży i niezmącony nawykami umysł z firmą statystyczną jest niebywałą korzyścią. Zasoby wiedzy i doświadczenia oferowane przez firmy statystyczne są odciążeniem naukowców w kwestiach analiz statystycznych. Zlecanie tego typu usług i sprawna współpraca z firmą statystyczną oparta na zaufaniu i symetrii wymienianych informacji zazwyczaj kończy się sukcesem i podwyższonym poziomem naukowości danego projektu empirycznego.

Zachęcamy do współpracy z Metodolog.pl.