Analiza statystyczna badań

Analiza statystyczna badań

Analizy statystyczne badań – Metodolog.pl

Analiza statystyczna badań – Firma naukowa jaką jest Metodolog.pl jest dostawcą rozwiązań statystycznych w nauce i biznesie. Od wielu lat dostarcza obliczenia, raporty i rozwiązania metodologiczne dla klientów prywatnych, firm i instytucji państwowych. Specjalizuje się w analizie statystycznej danych, a w szczególności: prognozowaniu, modelowaniu danych, zaawansowanej i wielowymiarowej analizie danych (modelowanie równań), segmentacji, ocenie ryzyka i wielu innych. Zachęcamy studentów, przyszłych doktorów, naukowców i menadżerów do składania zapytań ofertowych. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Analiza statystyczna badań w naukach empirycznych i biznesie.

Przyzwyczailiśmy się już do liczb i statystyk w pracach magisterskich, doktorskich i publikacjach. W literaturze naukowej, a tym bardziej w prowadzeniu firmy i strategicznym zarządzaniem rozwojem, analiza statystyczna jest już standardem. Oszczędność i redukcja ryzyka jaka wynika z wykorzystywania analiz statystycznych daje ludziom spokój i kontrolę nad eksploatowanym obszarem. Niezależnie od tego co jest poddawane liczeniu to przetwarzanie danych bazuje na ilościowym podsumowaniu liczb i symboli, dlatego wszystkich zainteresowanych podsumowaniem wyników swoich badań zachęcamy do skorzystania z oferty Metodolog.pl. Analiza statystyczna jest tylko jednym z elementów który wchodzi w skład sukcesu projektu naukowego lub jakiegokolwiek innego projektu związanego danymi. Bardzo wiele daje doświadczenie analityka, wiedza statystyczna i opracowanie odpowiedniej linii prac z klientem.

Analiza statystyczna badań – analizy drugiej generacji.

Analiza statystyczna jaką jest metoda modelowania równań strukturalnych (SEM PLS) jest techniką która, wraz rozwojem wymagań stawianych nauce, rozwinęła się na tyle, że jest w stanie sprostać większości oczekiwaniom stawianym przez badaczy. Dlatego też osoby które dopiero zaczynają swoją przygodę z eksperymentowaniem naukowym zachęcamy do nawiązania kontaktu z nami w celu skorzystania z naszego doświadczenia w projektowaniu badań i eksperymentów mogących podlegać pod analizy statystyczne metodą wielowymiarowych równań strukturalnych. Na dzień dzisiejszy oferujemy dwie metody modelowanie. Pierwszą jest analiza statystyczna modeli opartych o macierz kowariancyjną (covariance based models – ML, ADF itp.), a drugą jest opcja modelu wariancyjnego (wariance based partial least squares models). Wykonujemy modelowanie formatywne, a także, coraz częściej stosowane, modele reflektywne.

Analizy statystyczne i usługi naukowe w Metodolog.pl

Analizy statystyczne i obliczenia wykonywane za pomocą danych to niewątpliwie jedne z najważniejszych i strategicznych elementów rozwoju naukowego i biznesowego. Charakterystyka zjawisk, ich predykcja i eksplanacja to jedne z najważniejszych elementów rozwijających myśl naukową oraz inteligentne sterowanie działaniami i decyzjami przedsiębiorców w niepewnym otoczeniu rynkowym. Firma Metodolog.pl pomaga w obliczeniach i sprawia, że analizy statystyczne stają się użytecznym narzędziem w codziennej pracy. Nasze analizy statystyczne sprawią, że naukowe prace które analizujemy staną się o wiele lepsze, a działania podejmowane przez przedsiębiorców będą bardziej trafne. Doświadczony team analityków z Metodolog.pl w czasie swojej długiej pracy miał praktykę z większością analiz statystycznych i technik obliczeniowych oraz metodologii z różnych dziedzin nauki.

Wykonujemy nie tylko analizy statystyczne. Zajmujemy się również bardzo wszechstronnym doradztwem naukowym i metodologicznym w projektach badań ilościowych i eksperymentalnych oraz wyciąganiem teoretycznych wniosków z przeprowadzonych badań. Ponad to zajmujemy się oceną przyczynowości w badaniach ilościowych na podstawie testowania modeli strukturalnych i układów kauzalnych.

Jak zacząć współpracę z Metodolog?

W celu rozpoczęcia współpracy niewątpliwe trzeba nawiązać pierwszy kontakt. Podczas tego kontaktu, dzwoniącego obsłuży szef Metodolog mgr Konrad Hryniewicz. Podczas rozmowy zazwyczaj są poruszane kwestie związane z problem naukowym lub problemem biznesowym (jego cel, motywy, oczekiwane rezultaty) oraz próba oceny wykonalności prac i wysokości budżetu. Podczas pierwszego kontaktu wstępnie są proponowane konkretne kroki, analizy statystyczne i metody pracy. W kontekście projektów trudnych lub na życzenie klienta, pracą od początku do końca może zajmować się szef lub jego odpowiednio wykwalifikowany pracownik. W pracy z danymi i metodami badawczymi Metodolog.pl podejmuje się tylko i wyłączenie „wykonalnych” projektów.

Zachęcamy do składania zapytań.

Analiza statystyczna ceny

Analiza statystyczna ceny

Analiza statystyczna ceny – Oferta Metodolog.pl

Analiza statystyczna ceny, koszty analiz statystycznych. Firma Metodolog.pl oferuje analizy statystyczne, pomoc i usługi naukowe dla studentów, naukowców oraz firm. Wykonujemy większość prac związanych z badaniami i metodologią oraz analizami statystycznymi. Wykonywane prace cechuje profesjonalizm oraz zaangażowanie. Zawsze przed realizacją projektu jest dokonywana ocena jego realizacji pod kątem sukcesu. Projekty skazane na niepowodzenie są omawiane z klientem już na początku realizacji. Ten etap pracy jest oczywiście darmowy i stosunkowo szybki. Zachęcamy do składania zapytań ludzi, którzy nie znają się na statystyce, nie mają na nią czasu lub po prostu chcą zaufać eksperckiej i specjalistycznej wiedzy. Podejmujemy się projektów ze wszystkich obszarów nauk empirycznych oraz z większości obszarów działalności firm i przedsiębiorstw.

Analiza statystyczna ceny – Czy możemy negocjować ceny?

Tak. Jesteśmy firmą otwartą zawsze na negocjacje cenowe. Wiemy, że dla niektórych klientów metody statystyczne są czymś zupełnie nowym, a korzystanie z wysoko zaawansowanych usług naukowych może być czymś egzotycznym. Rozumiemy ten fakt i zawsze jesteśmy otwarci w kwestii rozpatrzenia propozycji klientów. Analizy statystyczne są wspaniałymi rozwiązaniami w nauce, a w szczególności w biznesie. Chcielibyśmy promować wynalazki statystyczne, dlatego przy odrobinie wyrozumiałości możemy obniżać ceny analiz statystycznych na zasadzie przysłowia „Wilk syty i owca cała”. Warto podkreślić też w Metodolog.pl ceny są jednymi z najniższych na rynku usług statystycznych.

Komu na pewno możemy obniżyć koszta ? – Analiza statystyczna ceny.

Studentom. Studenci są wspaniałą grupą klientów, którzy co roku korzystają z naszych usług w kwestii analizy statystycznej wyników ich badań do prac magisterskich i licencjackich. Wykonują oni morderczą pracę związana z projektem badania, opisem kwestii teoretycznych oraz zbiorem wyników. Rozumiemy ten wkład i w Metodolog.pl dla ambitnych studentów, którzy wykonują bardzo zaawansowane projekty naukowe zawsze proponujemy atrakcyjne ceny. Czemu tak? Trzeba doceniać dobrą naukę i próby rozwiązywania ważkich problemów. Wspomaganie studentów w tym obszarze jest etycznie wskazane. Ponad to, studenci wykonujący takie zaawansowane projekty zwykle mają je doskonale przygotowane, a co za tym idzie? Praca związana z obliczeniami wykonuje się sama (tak jak by zjeżdżało się na zjeżdżali). Pomoc w kontekście takich projektów jest przyjemnością i radością z podjętej współpracy. Z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich naszych klientów, którzy skorzystali z naszych naukowych usług i pomocy statystycznej.

Zachęcamy wszystkich do składania zapytań o analizy statystyczne. Zdarzyć się może, że akurat Twój projekt ocenimy jako ważny i nasze usługi wykonamy na preferencyjnych warunkach.

Analiza statystyczna dla studentów

Analiza statystyczna dla studentów

Analiza statystyczna dla studentów. Pomoc statystyczna Metodolog.pl w obliczeniach do projektów naukowych.

Analiza statystyczna dla studentów wiąże się z podsumowaniem wyników badania empirycznego. Studenci i doktoranci często i gęsto zwracają się do profesjonalnych firm zajmujących się analityką i statystyką z prośbą o wykonanie niezbędnych obliczeń i raportu do pracy naukowej. Metodolog jako firma statystyczna zajmuje się obliczeniami statystycznymi i zaawansowaną analityką. Obsługujemy projekty naukowe ze wszystkich dziedzin nauk empirycznych. Ponad to służymy naukowym wsparciem w rozwiązywaniu problemów metodologicznych i konkretyzacją celów badawczych. Zajmujemy się również pomocą w rozpoczęciu badań i nadzorem nad zbieraniem danych.

Analiza statystyczna dla studentów – Na czym polega?

Analiza statystyczna dla studentów w większości przypadków polega na analizowaniu danych związanych bezpośrednio z postawionymi w ich pracach hipotezami/problemami badawczymi/twierdzeniami. Studenci by wykazać się umiejętnością rozwijania dorobku kulturalnego wykonują badania. Studenci projektują badania, ankiety oraz eksperymenty. Następnie zbierają dane, a muszą je jakoś podsumować. Często studenci nie mieli na studiach statystyki, na tyle zaawansowanej, by wykonać skomplikowane obliczenia. Niektórym studentom się nie chce, a innym brakuje po prostu czasu. Studenci tym samym polegają na usługach statystycznych firm. Zajmują się one analizą statystyczną danych, które korespondują z ich  hipotezami/problemami badawczymi/twierdzeniami. Taka analiza jest niezbędna w dzisiejszych czasach. Wynika to z faktu, że rozwój nauki jaki określiły analizy statystyczne, zmusza naukowców i studentów do kwestionowania losowości występowania badanych przez nich zjawisk. Co nam po tym, że w jednej grupie badawczej uzyskaliśmy wyższy poziom interesującej nas zmiennej niż w drugiej, skoro nie wiemy, czy ten wynik jest wyższy na tyle, że można go uznać z rezultat przypadkowy? Te problemy rozwiązują analizy statystyczne, algorytmy analityki predykcyjnej i analizy statystycznej drugiej generacji.

Analiza statystyczna dla studentów – Kto jej potrzebuje?

Jak już wspomniano wyżej, analiz statystycznych potrzebują studenci którzy mają problemy ze statystyką, nie znają się na niej, nie mają na nią czasu lub ich analiza statystyczna jest na tyle skomplikowana, że poznanie jej szczegółów przewyższa możliwości poznawcze przyszłego magistra. W Metodolog.pl otrzymujemy niekiedy zapytania ze strony studentów o analizy statystyczne takiego kalibru, że sami musimy się dokształcać. Co ma w takim wypadku powiedzieć student? Wszystkich którzy potrzebują analiz statystycznych do swojej pracy magisterskiej zachęcamy do składania zapytań. Wycena projektów statystycznych studentów jest szybka i darmowa. Staramy pomagać się wszystkim studentom, niezależnie od trudności, skomplikowania projektów i terminów. Wiemy co to znaczy deadline. Wielu studentów nam zaufało i dzięki naszym analizom statystycznym obroniło wspaniałe prace magisterskie.

 

 

 

Ceny analiz statystycznych

Ceny analiz statystycznych

Ceny analiz statystycznych.

Ceny analiz statystycznych są fundamentalna kwestią w przypadku wyboru firmy statystycznej. Wielu studentów, naukowców i kierowników zastanawia się nad wyborem firmy statystycznej i stara się  utrzymać jednocześnie kompromis miedzy jakością, a kosztami prac. Ceny obliczeń i analiz statystycznych w dobie komputeryzacji, internetu i szerokiego dostępu do informacji nie powinny być takie drogie jak się nam wydaje. Mnogość publikacji, oprogramowania, skryptów i algorytmów przyspieszających prace sprawia, że usługi statystyczne są wykonywane niezwykle szybko i dokładnie. Można powiedzieć, że niekiedy ROBOTA robi się sama. Niemniej istnieją projekty, które kosztują majątki. Wynika to zazwyczaj z bardzo zaawansowanej problematyki i złożoności badanego zagadnienia. Ceny analiz statystycznych, tak jak ludzie, się różnią.

Ceny analiz statystycznych – Co kosztuje, a co nie kosztuje?

Czas to pieniądz. Analizy statystyczne wykonuje się w czasie, a co za tym idzie ceny analiz statystycznych zależą tylko i wyłącznie od jego poświęcenia na dany projekt. Niezależnie od obszaru, każdy specjalista wycenia projekt w zależności od tego ile będzie musiał nad nim pracować. Na pewno w przypadku projektów statystycznych nie kosztuje wycena. Wycena powinna być zawsze darmowa (w Metodolog.pl przynajmniej zawsze będzie). Projekty statystyczne zazwyczaj ocenia się etapami. Wynika to z faktu, że przy analizie danych trzeba podejmować decyzje od których zależy dalszy tok obliczeń. Niekiedy planowane 5 etapów kończy się na pierwszym etapie prac ze względu na słabą jakość danych, całkowity szum w danych, rezygnacje klienta lub jego całkowitą satysfakcję. Niekiedy praca się komplikuje i tych etapów robi się więcej. Postępowanie takie jest rozsądnym wyjściem przy ustalaniu ceny analiz statystycznych. Oszczędza to czas i pieniądze klienta, a statystyk tak czy inaczej ma zawsze zawsze pełne ręce roboty.

Ceny analiz statystycznych – Kiedy koszty wzrastają, a kiedy maleją?

Jak już wspomnieliśmy na początku, koszty wzrastają wraz z zaawansowaniem projektu. Projekty trudne, złożone, wymagające wykorzystania różnorodnych technik statystycznych i metodologii pracy z danymi są oczywiście droższe niż projekty standardowe. Projekty standardowe np. dostarczane przez studentów i naukowców polegają na budowanie modeli statystycznych, weryfikacji hipotez i wykonywaniu różnych obliczeń mających ZWYKLE charakter weryfikacyjny. Z tego względu projekty te nie mogą być drogocenne, bo ich charakter jest bardzo pospolity. Ceny analiz statystycznych projektów zaawansowanych takich jak drążenie danych, budowa modeli i struktur decyzyjnych, odkrywanie sygnału z szumu danych wymaga bardzo dużo czasu i wiedzy. Często zdarza się, że projekty są tak skomplikowane, że trzeba się doszkalać lub zapoznawać się z obszerną literaturą. Czas poświęcany na tego typu projekty się wydłuża przez co rosną koszty. Niemniej, im lepszą i doświadczoną firmę klient wybierze tym koszty związane z czasem pracy nad projektem będą mniejsze.

Chcesz abyśmy wycenili Twój projekt? Zadzwoń do nas 798 30 95 31 mgr Konrad Hryniewicz.

hipoteza statystyczna

Hipoteza statystyczna

Hipoteza statystyczna

Hipoteza statystyczna – Obiegowa opinia, że za pomocą statystyki można udowodnić wszystko (choć sąd ten wynika z innych przyczyn, o czym za chwilę), jest zupełną nie­prawdą, gdyż za pomocą metod statystycznych nie jesteśmy w stanie udowodnić prawdziwości jakiejkolwiek hipotezy i nigdy nie udowadniamy prawdziwości czy nieprawdziwości jakiejkolwiek tezy. Stosując statystykę, uzyskujemy wiedzę użyteczną (najczęściej także prawdziwą, choć nie zawsze).

Wracając do powszechnych opinii o statystyce, spotykamy również i takie:

  • statystyka to kłamstwa,
  • znam odpowiedź, dostarcz mi statystyk w celu jej uzasadnienia.

Wynikają one z tego, że istotnie używając niewłaściwych metod, czy wyko­rzystując tylko część i to tendencyjnie wybranych danych albo używając wymy­ślonych danych, możemy dowolnie wpływać na uzyskiwane rezultaty. Ale takie zjawiska występują w każdej dziedzinie ludzkiej działalności (np. statystyka medyczna). Lekarz wybierając niewłaściwy sposób leczenia, może spowodować śmierć pacjenta, piekarz uży­wając niewłaściwej mąki upiecze zakalec. Te same prawa rządzą stosowaniem metod statystycznych. Każda metoda statystyczna ma leżący u jej podstaw zbiór założeń i pewien zakres stosowalności i poza ten zakres nie mamy prawa wyjść, aby nie fałszować rezultatów.

Więcej tego typu rozważań oraz mnóstwo przykładów zastosowań statysty­ki znajdzie czytelnik w książce Rao (1994).

W statystyce matematycznej wyróżniamy dwa główne działy, do których daje się zakwalifikować znakomitą większość wykorzystywanych metod: teoria estymacji i testowanie hipotez statystycznych. Poniżej sformułowane zostaną podstawowe pojęcia z zakresu teorii testowania hipotez statystycznych oraz teorii estymacji. Pojęcia te będą sformułowane w pełnej ogólności, aby można było pokazać istotę statystyki jako problematyki podejmowania decyzji.

Hipoteza statystyczna to każde przypuszczenie dotyczące rozkładu (roz­kładów) prawdopodobieństwa badanej zmiennej losowej (zmiennych losowych). Przypuszczenie to może dotyczyć parametru (parametrów) rozkładu prawdopodobieństwa albo postaci tegoż rozkładu. Hipoteza statystyczna dotyczy teoretycznej kategorii badania, a nie wyni­ków uzyskanych z próby. Hipoteza statystyczna formułowana jest w terminach prawdziwych (choć nam nieznanych) wartości parametrów rozkładu bądź postaci rozkładu prawdopodobieństwa, czyli dotyczy prawdziwych wartości parametrów czy postaci rozkładu, a nie rezultatów uzyskanych na podstawie obserwacji (pomiarów) elementów próby. Wyniki liczbowe uzyskane z próby są podstawą do weryfikacji hipotezy statystycznej. Na podstawie próby, uogól­niając jej wynik, formułujemy pewne sądy dotyczące ogólniejszej rzeczywisto­ści – jest to istota metod indukcyjnych (rozumowania indukcyjnego).

Przykład 1. Hipoteza statystyczna

Porównujemy dwie grupy osób pod względem cechy, którą można mierzyć (masa ciała, wzrost, wskaźnik inteligencji, poziom cholesterolu całkowitego w surowicy krwi itp.). Stawiamy (formułujemy) hipotezę, że wartości oczeki­wane tejże zmiennej są takie same w obu grupach, tj.:

P1= P2

Podkreślam: hipoteza jest sformułowana w terminach „prawdziwych” war­tości parametru, dlatego w sformułowaniu hipotezy występują oznaczenia, jakich używaliśmy dla wartości oczekiwanej. Natomiast sprawdzanie, czyli weryfikację hipotezy, przeprowadza się na podstawie wyników uzyskanych w próbie i parametry obliczane na podstawie próby oznaczane będą inaczej.

Przykład 2. Hipoteza statystyczna

Twierdzimy, że badana przez nas cecha (zmienna losowa) ma rozkład normalny. Ta hipoteza jest sformułowana w terminach postaci funkcyjnej rozkładu praw­dopodobieństwa, ale znów dotyczy ona „prawdziwej zmiennej”, „teoretycznej zmiennej losowej”

Test statystyczny to reguła postępowania, która na podstawie wyników pró­by ma doprowadzić do PODJĘCIA PRZEZ NAS DECYZJI przyjęcia lub od­rzucenia postawionej hipotezy statystycznej. Przyjęcie hipotezy oznacza uzna­nie jej za prawdziwą, natomiast odrzucenie oznacza, iż uznajemy ją za fałszywą. Na podstawie przeprowadzonego testu statystycznego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nasza hipoteza statystyczna jest prawdziwa czy fałszywa. Badacz podejmuje decyzję o prawdziwości bądź fałszywości badanej hipotezy, ale jest to jego subiektywna decyzja, która nie musi być poprawna. Na szczęście ta su­biektywna decyzja jest obiektywizowana poprzez ocenę wielkości niepewności, tj. poprzez ocenę prawdopodobieństwa podjęcia decyzji błędnej.