Analizy statystyczne

Analizy Statystyczne w Nauce i Biznesie: Miło, Szybko i Profesjonalnie

Analizy Statystyczne w Nauce i Biznesie

Analizy Statystyczne w Biznesie

Analizy statystyczne są niewątpliwie jednym z najwspanialszych wynalazków do jakich dotarły postępy nauki. Matematyka i teorie prawdopodobieństwa (klasyczna i bayesowska) osiągnęły taki poziom zaawansowania w kontekście algorytmów liczących, że można odetchnąć ze spokojem (choć nie na długo) jeśli chodzi o rozwiązywanie aktualnych naukowych i technicznych. Osoby zajmujące się pracą naukowo-badawczą z pewnością korzystają i będą korzystać z dobrodziejstw modeli statystycznych i algorytmów. Analizy statystyczne pełnią też niesamowicie pożyteczną rolę w analizie zachowań konsumenckich. Dzięki statystyce w biznesie, firmy mogą ograniczać ryzyko przy podejmowanych decyzjach, kontrolować procesy produkcyjne oraz udoskonalać usługi.

Obszar biznesu jest coraz bardziej łasy na wykorzystywanie analiz statystycznych ze względu na ich pożyteczny charakter zwiększania przychodów i redukcji strat. Firmy i instytucje zbierają cały czas, coraz więcej informacji w bazach danych na temat: swoich klientów, przepływu informacji, pieniędzy, sprzedaży itd. Doprowadza to do sytuacji, że metodologie, analizy statystyczne i działy badawcze stają się niezbędnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Skutkuje to tym, że pogłębia się w nich rozwijanie oraz aplikacje nowych metod statystycznych, a także rozszerza się obszary ich zastosowań. Jest to niesamowicie korzystne z perspektywy rozwoju nauki, przedsiębiorczości i polepszania dobrobytu ludzi.

W Metodolog.pl dostarczamy analizy statystyczne i metody obliczeniowe z zakresu:

 • analiz statystycznych ryzyka
 • systemów doradczych i aplikacji doradczych
 • segmentacji demograficznej i psychograficznej klientów
 • budowania wskaźników syntetycznych i wskaźników zachowań
 • modelowania zjawisk konsumenckich
 • analiz zachowań klientów
 • analiz dotyczących statystycznego przetwarzania języka naturalnego
 • prognozowania i analiz zmian w czasie
 • analizy statystycznej efektywności marketingowej

Analizy Statystyczne w Nauce na Poziomie Akademickim (Studenci, Doktoranci, Pracownicy Naukowi)

Każdy student nauk empirycznych, większość doktorantów, a już na pewno każdy przedsiębiorca miał kontakt ze specjalistą od analizy statystycznej danych. Czy z powodu analizy statystycznej do pracy magisterskiej, doktorskiej lub do artykułu naukowego, czy to z powodu monitorowania statystyk sprzedaży, odejścia klientów lub analizy ryzyka. Każdy bez wątpienia miał do czynienia z analizami statystycznymi i statystyką w ogóle. W czasach coraz węższej specjalizacji nauki, statystycy i specjaliści od analizy danych różnią się swoją zadaniowością w rozwiązywaniu problemów naukowych. Niektórzy specjaliści pracują tylko w biostatystyce, inni wykonują tylko i wyłącznie statystyki dotyczące modelowania zmian w czasie i ekonometrii, inni za to pracują tylko i wyłącznie w ryzyku kredytowym, a jeszcze inni tylko i wyłącznie przetwarzają dane w eksperymentach psychologicznych o wyśrubowanych metodologiach. Specjalizację statystyków można by było wymieniać bez końca z tego względu, że obszarów analizy statystycznej danych jest cała masa. Ważne jest jednak to, że niezależnie od specjalizacji, każda osoba wykonująca analizy statystyczne wie kiedy praca jest dobrze zrobiona, a kiedy dojście do określonego wyniku ma deficyty i niejasności.

Specjalista od statystycznej analizy danych, a także metodolog wie co zrobić żeby jakość pracy była na odpowiednim poziomie. Niezależnie czy to jest statystyka medyczna, ryzyko kredytowe, czy dane psychologiczne. W Metodolog.pl staramy się dostarczyć konwencjonalne, a także nowe rozwiązania statystyczne dla naszych klientów.

W Metodolog.pl realizujemy doradztwo metodologiczne i prace statystyczne na poziomie akademickim w zakresie:

 • formułowaniu i testowania hipotez oraz teorii (w tym modelowanie metodą PLS i CB)
 • modelowania zjawisk wielopoziomowych (analizy efektów mieszanych)
 • modelowania równań strukturalnych PLS i CB
 • analizowania modeli regresyjnych
 • analiz wariancji (efektów stałych i losowych)
 • analiz przeżycia
 • analiz statystycznych mediacji, moderacji i moderowanych mediacji
 • projektowania eksperymentów, skal pomiarowych i testów
 • odpowiedzi na opinie recenzentów
 • przygotowania artykułu naukowego do publikacji w czasopiśmie naukowym

Potrzebujesz analiz statystycznych lub konsultacji ze specjalistą statystykiem z jakiejś dziedziny?

Projekty statystyczne w nauce i biznesie to poważne przedsięwzięcia od nich zależą przyszłe zarobki i reputacja badacza w środowisku naukowym. Nie oczekujemy, że podejmiesz z nami współpracę od razu. Wstrzemięźliwość i zimna ocena kompetencji  oraz kontaktu z firmą to kluczowe cechy dobrego wyboru specjalisty wykonującego analizy statystyczne, dlatego zachęcamy do niezobowiązujących i darmowych konsultacji. Kliknij by zobaczyć jak one u nas wyglądają KLIK

Kontakt z Metodolog.pl

Skontaktuj się z nami, a na pewno pomożemy Ci w obliczeniach, przedyskutujemy wątpliwości i wstępnie ocenimy Twój projekt. Nasz zespół specjalistów z różnych dziedzin posiada wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu analiz statystycznych w interdyscyplinarnych kontekstach nauk empirycznych i w zdywersyfikowanych polach obszarów biznesu oraz rynku. Wykonujemy specjalistyczne obliczenia statystyczne do projektów z poziomu akademickiego oraz realizujemy większość prac związanych z wielowymiarową analizą klienta, sprzedaży produktu, prognozowaniem i ogólnie pojętego przetwarzania danych rynkowych.

Zachęcamy do kontaktu.

Analizy statystyczne mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad Hryniewicz, 

Prezes spółki Metodolog.pl

tel: +48 798 30 95 31

@: Metodolog.pl@gmail.com

 

Bibliografia:

Nisbet, R., Miner, G., & Elder, J. F. (2009). Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications. Amsterdam: Academic Press.

Elliott, A. C., & Woodward, W. A. (2007). Statistical Analysis Quick Reference Guidebook : With SPSS Examples. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications, Inc.

Helffer, B. (2002). Semiclassical Analysis, Witten Laplacians, And Statistical Mechanics. River Edge, NJ: World Scientific.

Everitt, B., & Pickles, A. (1999). Statistical Aspects Of The Design And Analysis Of Clinical Trials. London: Imperial College Press.

Nagata, O. (1997). [Examples of pitfalls in statistical analysis–5: Analysis of a multiple factor model]. Masui. The Japanese Journal Of Anesthesiology46(1), 42-48

Campitelli, G., Macbeth, G., Ospina, R., & Marmolejo-Ramos, F. (2017). Three Strategies for the Critical Use of Statistical Methods in Psychological Research. Educational And Psychological Measurement77(5), 881-895.

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B, & Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Rozdziały 7 i 8 strony 183-228 oraz rozdział 11 strony 260-277.

Francuz, P. i Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

analizy statystyczne psychologia

Analizy statystyczne psychologia

Analizy statystyczne psychologia.

Analizy statystyczne psychologia – Analizy statystyczne w psychologii są niezbędnym elementem w dowodzeniu naukowym. Niezwykle rzadko zdarza się, że publikacja naukowa z dziedziny psychologii nie ma żadnych liczb lub statystyk. Wyjątek stanowią publikacje mające teoretyczny charakter, niemniej i one często zawierają jakieś wyniki i statystyki prezentowane formie, chociażby, anegdoty. W psychologii wykorzystywane analizy statystyczne nie są wyrafinowane i bardzo skomplikowane. Niemniej bardzo zaawansowane badania wymagają bardzo wyszukanych metod analizy statystycznej. Na przykład obiecującymi metodami statystycznymi i coraz bardziej popularnymi są analizy opierające się o analizę ścieżek. Tak zwane metody analizy i modelowanie równań strukturalnych (ang. structural equation modelling). Ich elastyczność i prostota aplikacji sprawia, że można ich używać w zdecydowanej większości metodologii i układów badawczych opartych na ilościowych wynikach.

Analizy statystyczne psychologia – Kto najczęściej korzysta z usług statystycznych oferowanych przez firmy?

Najczęściej z usług analiz statystycznych w psychologii korzystają studenci i doktoranci. Studenci psychologii poszukują firm i korepetytorów, którzy pomogą im w uporaniu się ze statystyką w ich pierwszych projektach badawczych. Studenci często i gęsto korzystają z pomocy statystycznej w projektach prac empirycznych oraz prac magisterskich. Analizy statystyczne w psychologii przy tego typu projektach badawczych nie są zaawansowane i polegają na weryfikacji nie wielkiej ilości danych i zaledwie kilku hipotez. Wykorzystywanie pomocy statystycznej przez studentów odciąża ich od tego typu prac. Jest to niezwykle dobra sprawa z tego względu, że specjalistyczna pomoc eksperta jest czymś co podnosi jakość wykonanej przez studenta pracy badawczej. Analizy statystyczne psychologia.

Drugą grupą (analizy statystyczne psychologia) która korzysta z pomocy statystycznej firm to doktoranci. Doktoranci korzystają z o wiele szerszego wachlarza możliwości oferowanego przez ekspertów od analizy statystycznej. Często doktoranci psychologii oddają w ręce firmy statystycznej swoje projekty w celu kompleksowej obsługi pod względem recenzji dotychczas wykonanych kroków oraz zaproponowania odpowiednich analiz statystycznych i układów które będą pasować jak klucz do zamka w kontekście weryfikacji hipotez i problemów badawczych. Ich projekty oczywiście częściej niż w projektach badawczych studentów podlegają pod bardziej wyszukane i wszechstronne analizy statystyczne.

Potrzebujesz pomocy, analizy statystyczne w psychologii sprawiają Ci problem? Skorzystaj z pomocy ekspertów w Metodolog.pl.

Analizy statystyczne / analiza badań / metody statystyczne

Analizy statystyczne / analiza badań / metody statystyczne

Analizy statystyczne, usługi i kompleksowa pomoc naukowa w Metodolog.pl

Przeprowadzamy wszystkie elementy procesu przetwarzania informacji  w formie analiz danych dla firm oraz  wykonujemy analizy statystyczne i usługi dla naukowców piszących:

 • Prace statystyczno analityczne (badania statystyczne)
 • Pomoc statystyczna w pracach akademickich (prace magisterskie i doktorskie)
 • Projekty i granty badawcze (złożone projekty badawcze)
 • Artykuły naukowe do czasopism i jouranli (z każdej dziedziny nauki)
 • Projekty komercyjne (usprawnienia i optymalizacje procesów w firmach dotyczących zarządzania, produkcji i sprzedaży)
 • Rozwiązania statystyczne dla problemów biznesowych (redukcja kosztów i zwiększanie zysków osiąganych przez firmy)
 • Opracowania statystyczne, coroczne raporty i zestawiania w formie tego czym są obliczenia statystyczne na biurku szefa o 9 rano w piątek

Analizy statystyczne

Dzięki naszej pomocy i tym jakie doradztwo oraz usługi statystyczne możemy Ci zaoferować, osiągniesz wysoki poziom naukowości Twojego projektu

Wszelkie działania przeprowadzamy z głową -> Zobacz jaka jest nasza filozofia współpracy z klientem (klik)

Konsultacje statystyczne i doradztwo

 • Staramy się znaleźć wiedzę i informacje o zasadnym podejściu do zastanego problemu badawczego.
 • Omówiamy projekt analizy statystycznej. Ma to na celu przyjęcie odpowiedniej metodologii analitycznej.
 • Przekładamy problem naukowy/biznesowy na rozwiązanie wytłumaczone językiem jakim jest analiza statystyczna ze wszystkimi możliwymi lub potencjalnymi scenariuszami kroków i postępowań weryfikacyjnych.
 • Niemniej niektóre procedury analityczne czy usługi statystyczne są wysoce wystandaryzowanymi działaniami (szczególnie w nauce).
 • Dlatego współpraca, zależnie od szacowanych gabarytów projektu może różnić się programem realizacji. Nasza praktyka nauczyła nas, że w 80% projektów z zakresu statystycznej analizy danych w nauce i biznesie ma charakter rutynowy.
 • W przypadku dużych projektów analitycznych warto jest wypróbować się nawzajem i dokonać próby sił zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Szczególnie preferowaną opcją jest wykonanie projektu alfa/pokazowego lub małych analiz statystycznych usprawniając lub pomagając podjąć niezbędne decyzje, które nie mają kosztownych konsekwencji.
 • Niemniej jednak pozostałe 20% niestandardowych zleceń wzmacnia nas w przekonaniu, że czujność i skrupulatność przy wymianie informacji na temat badanego problemu, ściśle wiąże się z sukcesem projektu wykonywania takich działań jak analiza statystyczna i opracowania statystyczne.

Analizy statystyczne – czym jest sukces ich realizacji?

Sukces projektu polegającego na przedsięwzięciu jakim jest analiza statystyczna w nauce lub analityce biznesowej jest w Metodolog.pl mierzony pod względem trzech aspektów:

 • zadowolenia klienta
 • realizacji celów klienta
 • wykonania prac w zakładanym budżecie
 • zakończenia projektu w ustalonym czasie

Będąc ekspertem w swojej dziedzinie nie koniecznie musisz być jednocześnie specjalistą w statystyce. Dlatego oferujujemy Ci profesjonalizm, czym jest nasza wiedza statystyczna i znajomość metodologii badań. Wszystkim studentom, badaczom, naukowcom i eksperymentatorom oraz innym osobom zainteresowanym analizami statystycznymi proponujemy wszechstronne usługi statystyczne w analizie danych do wszelkich prac naukowych i cenzusowych (m.in. prac naukowych, licencjackich, magisterskich, doktorskich, grantów, raportów i innych).

Wszelkie analizy statystyczne wykonywane są za pomocą dowolnego oprogramowania statystycznego.

Prowadzimy usługi statystyczne drogą elektroniczną dla klientów z całego kraju.

Modelowa sytuacja działania z nami w projektach statystycznych wygląda następująco:

Poniżej przedstawiamy tok pracy z klientami i ich projektami. Nie zawsze realizujemy taki program działań, ale najczęściej tak on wygląda. Zmienia się on najczęściej w zależności o wymiarów i gabarytów zleceń.

 • poznajemy się
 • zarysowujemy stan pożądany w którym Ty, Twoja hipoteza, problem badawczy lub Twój biznes ma się znaleźć.
 • myślimy nad elementarnymi krokami które przybliżą Ciebie lub biznes choć trochę do pożądanej perspektywy
 • poznajemy potencjał, charakter i cel Twojego biznesu lub problemu badawczego oraz szacujemy cenę i czas realizacji
 • tworzymy umowę
 • wystawiamy rachunek
 • zabieramy się do pracy.
 • jeśli napotkamy jakieś problemy bądź jeżeli będziemy potrzebować więcej informacji o czymś, to skontaktujemy się z Tobą
 • w momencie napotkania ciekawych, podejrzanych lub niejednoznacznych wyników kontaktujemy się i dyskutujemy co dalej (nie podejmujemy ważnych decyzji (mogących zmienić kierunek wydobycia wiedzy z danych) bez świadomości klienta)
 • na każdym z zaplanowanych etapów wysyłamy wyniki, sugestie, rekomendacje.
 • kończymy pracę w postaci sprawozdania w formie raportu z procesu.

Zakres usług:

W Metodolog realizujemy pomoc statystyczną przy wielu skomplikowanych projektów z zakresu statystyki oraz metodologii badań. Jesteśmy na bieżąco w tym co się dzieje na świecie w kontekście tego czym się zajmujemy na co dzień przy pracy z klientami. Stosujemy tradycyjne podejście do problemów, ale jesteśmy w stanie dostarczyć niestandardowe i nowe rozwiązania. Poniżej przedstawiamy zagadnienia którymi zajmujemy się w codziennej praktyce zawodowej. Poza tym zawsze realizujemy to na co umówimy się z klientem.

 • Tworzenie i praca na różnych bazach/zbiorach danych (różne formaty), kodowanie i przygotowanie danych do analizy, ocena jakości danych
 • Statystyka opisowa
 • Analiza zależności zmiennych
 • Wizualizacje danych (w tym badanie współzależności przy pomocy statystycznych technik graficznych)
 • Testowanie hipotez statystycznych
 • Tworzenie i analiza rzetelności oraz jednowymiarowości skal
 • Analizy wielowymiarowe
 • Predykcja i badanie zależności – regresja liniowa i logistyczna, analiza dyskryminacyjna
 • Redukcja danych – analiza czynnikowa i PCA (w tym też konfirmacyjna analiza czynnikowa)
 • Klasyfikacja i grupowanie – techniki drzew decyzyjnych, analizy skupień, wyznaczanie odległości między obiektami
 • Niepełne techniki taksonomiczne – analiza korespondencji i skalowanie wielowymiarowe
 • Analiza statystyczna  badań własnych
 • Modelowanie równań strukturalnych – SEM (w tym modelowanie równań strukturalnych metodą PLS)

Wszystkie usługi statystyczne obejmują:

Zazwyczaj staramy się dostarczać pełen pakiet końcowy dla klientów. Niemniej zdarza się, że klienci niektórych rzeczy nie chcą lub nie potrzebują. W takich wypadkach stosujemy spersonalizowane realizacje. Niemniej uśredniając to najczęściej naszym klientom dostarczamy poniższych zbiór usług i dóbr.

 • raport z wynikami oraz ich interpretacją
 • plik z danymi (różne formaty)
 • dodatkowe elementy na życzenie (prezentacje itp.)
 • analizy dla nauk społecznych, psychologii, nauk ekonomicznych, medycznych, technicznych i wielu innych… (możemy przetwarzać wszystkie informacje, które są wyrażone w liczbach i symbolach)
 • długoterminowy serwis obliczeń i doradztwa

Metodolog.pl jest dostawcą analiz statystycznych i rozwiązań naukowych, a zarazem rzetelną i długo działającą firmą na rynku.

Praktyka i doświadczenie dużo nas nauczyło. Wiele pytań badawczych i przewidywań jest zależna od tego jaki kształt ma przyjąć szacowany wynik. Dlatego wiele hipotez i problemów badawczych może być weryfikowana wieloma typami metod statystycznych. Metodolog ma na swoim zapleczu badawczym testy i algorytmy odpowiadające na wymagania 99% problemów. Zapewniając w ten sposób nawet bardzo wysublimowane wyniki. Poniżej przedstawiamy spektrum wykonywanych testów statystycznych. W zależności od wymagań projektu jesteśmy dowolnie manipulować testami statystycznymi i procedurami obliczeniowymi by uzyskiwać pożądane rezultaty (widziane z perspektywy stawianych przewidywań lub celu analizy). Oczywiście służymy pomocą statystyczną / naukową i dobrymi radami w kwestii doboru testów statystycznych i metod służących do estymacji pożądanych wyników. Niekiedy ze względu na skomplikowany charakter wykonywanych przez nas usług przeszukujemy literaturę dotyczącą obliczeń i metod statystyki współczesnej (oraz tej najświeższej) by jak najlepiej dopasować techniki obliczeniowe do problemów naukowych badacza zlecającego nam projekt.

Do wykorzystywanych przez nas metod statystycznych należą między innymi testy i modele realizujące skomplikowane zadania.

Są to między innymi metody weryfikacyjne:

 • analiza wariancji (analizy wykorzystywane najczęściej w estymacji wyników planów eksperymentalnych)
 • testy t studenta (procedury weryfikujące hipotezy o równości dwóch średnich)
 • analizy korelacji (analiza związków pomiędzy zmiennymi)
 • analizy regresji (liniowa, krzywoliniowa, logistyczna)
 • analiza równań strukturalnych (testowanie zaawansowanych modeli regresji i modelowanie układów teoretycznych)
 • konfirmacyjna analiza czynnikowa CFA (potwierdzanie układów czynnikowych cech latantnych i odzwierciedlenie pełnych układów pomiarowych)
 • modelowanie równan strukturalnych metodą PLS
 • analiza dyskryminacyjna (metoda pozwalająca uchwycić wpływ zmiennych ilościowych na zmienne jakościowe)
 • drzewa decyzjyne (rodzina procedur stosowana do ustalania w sposób statystyczny scenariuszy postępowania w różnych sytuacjach)
 • mapy percepcyjne lub mapy odległości wykonywane metodą ALSCAL lub PROXCAL (weryfikacja podobieństw między produktami)
 • analizy mediacji (weryfikacja osłabiającego wpływu trzeciej zmiennej w relacji dwóch zmiennych)
 • analizy supresji (weryfikacja wzmacniającego wpływu trzeciej zmiennej w relacji dwóch zmiennych)
 • statystyka Bayesowska (analizowanie krotności prawdopodobieństwa hipotezy zerowej lub alternatywnej)
 • analiza CONJOINT i wiele wiele innych…
 • analiza czynnikowa wyższego rzędu oraz odzwierciedlone układy pomiarowe cech latentnych
 • analizy moderowanej układów mediacyjnych dzięki SEM
 • na specjalne życzenie możemy wykonać wyszukane analizy statystyczne w MPLUS

I eksploracyjne analizy statystyczne:

 • analiza skupień (wykrywanie skupisk obserwacji lub zmiennych do siebie podobnych)
 • analiza czynnikowa PCA (redukcja danych i wykrywanie wymiarowości danych)
 • analiza koszykowa (analiza asocjacji w zbiorze danych)
 • analiza korespondencji (eksploracyjne okno na dane)
 • sieci neuronowe
 • text mining
 • sieci Cohonena
 • mix analiz wchodzących w skład metod wykorzystywanych przy weryfikacji hipotez i problemów badawczych

Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich narzędzi, technik i procedur statystycznych bo jest ich zbyt wiele. Na co dzień  wykorzystujemy różnorodne techniki, wskaźniki oraz metodologie analityczne, by realizować dla Was w odpowiedni sposób przewidywania i modele wyjaśniające. Czasem wykorzystujemy łączone analizy, modelujemy dane oraz zjawiska (np. modelowaniem równań strukturalnych). O to wszystko możesz nas podpytać.

Mailowo bądź telefonicznie odpowiemy na Twoje wszystkie pytania związane z analizami statystycznymi i metodologią badań naukowych kilk

mgr Konrad Hryniewicz

mgr Konrad hryniewicz

***

Wyjaśnienie definicji dotyczących takich kwestii jak analiza statystyczna, usługi statystyczne i pomoc statystyczna:

Analiza statystyczna

 • procedura matematyczna podsumowująca dane ilościowe w sposób pozwalający na wyciąganie wniosków lub podejmowanie decyzji

Usługi statystyczne

 • czynności realizowane przez zleceniodawcę na rzecz zleceniobiorcy polegająca na rozwiązaniu problemu naukowego lub biznesowego za pomocą technik obliczeniowych przy zachowaniu najwyższej staranności i współczesnych standardów

Techniki statystyczne

 • procedury lub zbiory kroków pozwalających na utworzenie odpowiednich konstrukcji statystycznych pozwalających na realizowanie bardziej złożonych operacji lub wyciągania wniosków

Metody statystyczne eksploracji danych

 • są to techniki pozwalające na przeszukiwanie danych w celu odnalezienia istotnych związków lub selekcji danych do dalszej obróbki

Procedury weryfikacyjne

 •  są formalne analizy statystyczne pozwalające na wyciąganie wniosków na podstawie jednoznacznego odrzucenia lub pozostania przy hipotezie zerowej (przy szczególnych typach analiz np. Analizach Bayesowskich analiza taka ma nieco inny charakter, ale nadal pozostaje ona formalną procedurą weryfikacyjną)

Analiza statystyczna w biznesie

 •  polega na wykrywaniu tendencji i wzorców w zbiorach danych (najczęściej tego typu analizy  mają przynieść ekonomiczne korzyści związane z redukcją kosztów lub zwiększeniem zarobków firmy)

Analiza statystyczna danych w nauce

 •   jest to pomoc statystyczna i polega na matematycznej weryfikacji hipotez, przewidywań, problemów badawczych oraz określeniu siły badanych zależności lub wzajemnych wpływów zjawisk na siebie (w tego typu postępowaniach analitycznych dąży się do poznania prawdy naukowej).

Sukces projektu analitycznego jest to uwieńczenie współpracy między klientem a analitykiem polegającej na:

 • 1) realizacji wszystkich oczekiwań klienta w ustalonym terminie
 • 2) wykonaniu wszelkich prac i działań w umówionej na początku prac kwocie
 • 3) wykonanie wszelkich starań by projekt końcowy był bliski oczekiwaniom badawczym lub biznesowym klienta
 • 4) zadowoleniu klienta ze współpracy z usługodawcą statystycznym

Metodologia prac w specjalistycznej firmie zajmującej się przetwarzaniem danych ilościowych

 •  jest to modus operandi pracy z klientem z małymi wyjątkami i odchyleniami od standardowego toku pracy (najczęściej przy konsultacji tego ze zleceniodawcą)

Analizy statystyczne badań

 •  jest to statystyczne przetwarzanie zebranych informacji pod kątem odpowiedzi na pytania naukowe lub w kierunku realizacji jakiegoś celu np. utworzeniu modelu wyjaśniającego,  właściwości pomiarowych kwestionariusza badawczego lub utworzeniu scenariusza postępowania w różnych sytuacjach.

Opracowania statystyczne lub opracowanie statystyczne

 • polega to na opisaniu podjętych czynności obliczeniowych w kierunku uzyskania pożądanych efektów statystycznych użytecznych w wyciąganiu wniosków