Category / dobór próby badawczej / Metodologia Badań Naukowych

Posty dotyczą zagadnień metodologii, weryfikacji hipotez oraz projektowania badań.

  Loading posts...
 • Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej

  Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej

  Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej. Dobór próby badawczej w pracy magisterskiej jest zagadnieniem bardzo rozmytym. Zazwyczaj problem taki rozpatruje się z pozycji twierdzenia „zależy jak leży”. Dobór obserwacji do testowanej próbki…

 • model eksperymentalny

  Model eksperymentalny

  Model eksperymentalny. Kierując się liczbą zmiennych zależnych oraz liczbą  zmiennych niezależnych, których wpływ na zmienną  (zmienne) zależną chce eksperymentalnie zbadać psycholog, można wyróżnić cztery odmiany modeli eksperymentalnych. Wyróżnia się je, biorąc pod…

 • hipoteza statystyczna

  Hipoteza statystyczna

  Hipoteza statystyczna Hipoteza statystyczna – Obiegowa opinia, że za pomocą statystyki można udowodnić wszystko (choć sąd ten wynika z innych przyczyn, o czym za chwilę), jest zupełną nie­prawdą, gdyż za pomocą metod statystycznych nie…

 • analiza statystyczna nauki empiryczne zaawansowany poziom

  Postęp w naukach empirycznych dzięki analizie statystycznej

  Dokonany postęp w naukach empirycznych dzięki analizie statystycznej jest niezwykle ogromny. Wielki przeskok – lub jak by to powiedzieć – wielki skok na przód został dokonany w naukach przyrodniczych i empirycznych dzięki…

 • Analizy statystyczne Warszawa

  Analizy statystyczne Warszawa – Firma Metodolog.pl

  Analizy statystyczne Warszawa – Kompleksowa pomoc w wykonywaniu obliczeń, raportów, weryfikacji hipotez i ilościowego przetwarzania danych. Analizy statystyczne Warszawa – Wszystkich chcących skorzystać z usług i pomocy przy analizach statystycznych na terenie…