Category / Analiza statystyczna do prac magisterskich / doktorskich. Pomoce, przykłady, opracowania raportów, analiza wyników badań / Analiza statystyczna w biznesie. Techniki i rozwiązania statystyczne/ analityczne w firmach. / Metody statystycznej analizy danych, testy statystyczne, modele statystyczne, modele analizy danych / Przykładowe analizy statystyczne wraz z opisem wyników i interpretacją / Raport statystyczny / badawczy

Raport statystyczny / badawczy