cenzurowanie interwałowe

interwałowe cenzurowanie obserwacji