czerwony alarm pogotowie statystyczne

Charakter eksploracyjny projektu badawczego.

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

Charakter eksploracyjny projektu badawczego.

W takim układzie badania mamy do czynienia z zebraniem różnych wyników np. w formie ankiety powiązanych np. z informacją o tym czy ktoś spłacił kredyt gotówkowy lub nie. W kwestionariuszu zbierano informację o różnych cechach psychologicznych, szerokiej gamie informacji demograficznych, zarobkach oraz potencjale kulturowym osoby. W takim przypadku nie mamy sprecyzowanych hipotez i chcemy dopiero zweryfikować wpływ poszczególnych zmiennych na inne zmienne. W sytuacji eksploracyjnego charakteru badania mamy do czynienia wtedy kiedy nie wiemy co może wyjść z naszego badania, ale mamy przypuszczenia, że w zebranych danych potencjalnie znajdują się różne istotne zależności.