analiza statystyczna wyników badań

CRISP-DM etap piąty – ewaluacja czyli ocenianie wyników

Metodolog - statystyczna analiza data minig

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

CRISP-DM etap piąty – ewaluacja

Ocenianie wyników

 Zadanie

Poprzednie kroki oceny traktowały o takich czynnikach jak precyzyjność i uniwersalność modelu. Ten krok ocenia stopień w jakim model wypełnia cele biznesowe i poszukuje przesłanek czy istnieje jakiś biznesowy powód dla którego ten model jest niedostateczny. Inną możliwością jest sprawdzenie modelu na aplikacjach testowych w prawdziwym zastosowaniu, jeżeli czas i budżet na to pozwalają. Co więcej, ewaluacja ocenia także inne wyniki wygenerowane na skutek eksploracji danych. Wyniki eksploracji danych zawierają modele, które muszą być związane z oryginalnymi celami biznesowymi i wszystkie inne odkrycia, które już niekoniecznie muszą być związane z celami biznesowymi, ale mogą odkryć dodatkowe wyzwania, informacje, albo wskazówki dla przyszłych kierunków.

Dane wyjściowe

  • Ocena wyników eksploracji danych – podsumowanie oceny wyników w kontekście biznesowych kryteriów sukcesu, zawiera ostateczne sprawozdanie odnośnie tego czy projekt osiągnął już początkowe cele biznesowe.
  • Zatwierdzone modele – po ocenieniu modelu z poszanowaniem kryteriów sukcesu biznesowego, wygenerowane modele, które spełniają wybrane kryteria stają się modelami zatwierdzonymi.

Proces recenzji

 Zadanie

W tym momencie, powstałe modele wydają się być zadowalające i zaspokajające biznesowe potrzeby. Teraz adekwatnym jest zrobienie bardziej gruntownej recenzji zobowiązań eksploracji danych by ustalić czy jest jakikolwiek ważny czynnik lub zadanie, które w jakiś sposób zostało pominięte. Ta recenzja także zawiera w sobie zapewnienie o jakości zagadnienia – na przykład: czy właściwie zbudowaliśmy model? Czy użyliśmy tylko tych atrybutów, które były dozwolone i będą dostępne w przyszłych analizach?

Dane wyjściowe

  • Recenzja procesu – podsumowanie procesu recenzji zwrócenie uwagi na działania, które zostały pominięte i na te które należy powtórzyć.

Ustalenie następnych kroków 

Zadanie

W zależności od wyników oceny i recenzji procesu, team pracujący nad projektem decyduje co dalej. Podejmuje decyzję czy należy zakończyć projekt i rozpocząć wdrażanie, zrobić kolejne powtórzenia, czy rozpocząć nowe projekty eksploracji danych. To zadanie zawiera analizę pozostałych zasobów i budżetu, które mogą mieć wpływ na decyzję.

Dane wyjściowe

  • Lista możliwych działań – lista potencjalnych przyszłych działań, ze wszystkimi za i przeciw dla każdej możliwości
  • Decyzja – opisuje jak została podjęta decyzja, razem z jej racjonalnym uzasadnieniem.