CRISP-DM etap szósty – wdrażanie – plan wdrożenia

Metodolog - statystyczna analiza data minig

Metodolog.pl – Analiza Statystyczna w nauce

Firma statystyczna METODOLOG

CRISP-DM etap szósty – wdrażanie

 Plan wdrożenia

 Zadanie

To zadanie bierze pod uwagę ocenę wyników i determinuje strategię wdrożenia. Jeżeli generalna procedura została zidentyfikowana do stworzenia istotnego modelu, wtedy ta procedura jest tutaj udokumentowana w celu późniejszego wdrożenia. Nasze doświadczenie z praktyki mówi nam, że warto rozważyć sposoby i znaczenia wdrożenia podczas fazy zrozumienia biznesu, jako że wdrożenie jest kluczowe dla sukcesu projektu. To tutaj skutecznie przewidujący analitycy mogą naprawdę pomóc w usprawnieniu operacyjnej strony twojego biznesu.

Dane wyjściowe

  • Plan wdrożenia – podsumowanie strategii wdrożenia zawierające konieczne kroki i opis jak je przeprowadzić.

Plan monitorowania i konserwacji

 Zadanie

Monitorowanie i konserwacja są istotnymi zagadnieniami jeżeli wyniki eksploracji danych stają się częścią codziennego biznesu i jego środowiska. Uważne przygotowanie konserwującej strategii pomaga uniknąć niepotrzebnych długich okresów nieprawidłowego stosowania wyników eksploracji danych. Aby monitorować wdrażanie wyników eksploracji danych, projekt wymaga szczegółowego planu procesów monitoringowych. Ten plan bierze pod uwagę specyficzne typy wdrożeń.

Dane wyjściowe

  • Plan monitoringu i konserwacji – omówienie strategii monitoringu i konserwacji, zawiera konieczne kroki i informacje jak je przeprowadzić.

Tworzenie końcowego raportu

Zadanie

Na końcu projektu, team odpowiedzialny za projekt pisze raport końcowy. W zależności od planu wdrożenia, ten raport może być tylko podsumowaniem projektu i związanych z nim doświadczeń (jeżeli nie zostały one dotychczas udokumentowane) albo może być ostateczną i wyczerpującą prezentacją wyników eksploracji danych.

Dane wyjściowe

Recenzja projektu

Zadanie

Ocena co poszło dobrze, a co źle, co zostało wykonane sprawnie a co należy dopracować.

Dane wyjściowe

  • Dokumentacja doświadczeń – omawia ważne doświadczenia zebrane podczas projektu. Na przykład, pułapki, mylące podejścia, albo podpowiedzi co do wyboru najlepiej pasującej techniki eksploracji danych w podobnych sytuacjach również mogą być częścią tej dokumentacji. W idealnych projektach, dokumentacja doświadczeń obejmuje także wszystkie raporty stworzone przez indywidualnych członków zespołu w czasie poprzednich faz projektu.