analiza statystyczna wyników badań

Czemu Trump wygrał wybory? Jakie jest psychologiczne wyjaśnienie wyniku wyborów?

Czemu Trump wygrał wybory? Jakie jest psychologiczne wyjaśnienie wyniku wyborów?

Trampek wygra. Czemu jednak miał wygrać? Przewidywania dostarcza psychologia z 1972 roku * Rosenberg, S., and A. Sedlak. (1972).
Psychologiczne modele formujące wrażenia o innych ludziach zakładają, że proces ten jest ściśle związany ze społeczną kategoryzacją. Wiele badań pokazuje, że oceny innych ludzi bazują na dwóch kluczowych i odseparowanych kryteriach: moralności i kompetencji. Oczywiście moralność i kompetencje są fundamentalnymi i odrębnymi wymiarami postrzegania polityków. Te wymiary silnie wpływają na zachowania wyborców w stosunku do polityków. Oceny polityków na wymiarach moralności i kompetencji są centralne w formułowaniu indywidualnej postawy w której dominującymi elementami jest afekt i szacunek wobec ocenianej osoby. Wymiar kompetencji oraz moralności uwalnia przyczynowe struktury w głowie wyborcy w której formułuje się postawa tworząca uczucia i szacunek i które determinują zachowania wyborcze.

Każdy obserwujący (jeden lepiej, drugi gorzej) zauważył, że Trump jest błyskotliwy, aktywny, silny, działający, a zarazem uczciwy, dobry, przyjazny itp. itd.
Clinton?…