3

Różnice pomiędzy studentami psychologii i ekonomii a studentami nauk medycznych pod względem motywów wyboru kierunku.