słownik z pojęciami statystycznymi

Dobroczynność

Jako dobroczyńca musisz wiedzieć przede wszystkim dwie rzeczy:

  • Jak przyciągnąć maksymalną ilość dochodów z darowizn
  • Jak zrobić najbardziej efektywną prace, by osiągnąć cel charytatywny?

Jak możemy pomóc?

Potencjalni dobroczyńcy chcą zrozumieć jak zbierać pieniądze. Projekty badawcze mogą być również wielkim i dobrym kierunkiem, by podnieść świadomość Twojej pracy, wpłynąć na władzę i przekonać opinię publiczną. Wiele organizacji non-profit oraz dobroczyńców ma korzyści z wykorzystywania ustrukturalizowanych podejść w zbieraniu danych i ich statystycznej analizie. Szczegółowe analizy statystyczne dostarczają inteligencji, która jest potrzebna, by skutecznej kierować polityką i zasobami.

Nie tylko zbieramy dane i je statystycznie analizujemy. Możemy Tobie pomóc je zaprezentować audytorium. Pokazując w sposób rzetelny, niezależnie zabrane dane doprowadza się do wydajności która jest nieoceniona w zapewnieniu finansowania dotacji ze źródeł takich jak rząd i władze. Nigdy nie podejmujemy się projektu, chyba że jesteśmy pewni, że będzie on przynosić korzyści. Jeśli nie warto poświęcać czasu i sił na badanie to Ci to powiemy.

Statystyczne analizy w sektorze dobroczynności i organizacji charytatywnych

  • Wgląd w dawców, zachowanie i segmentacja – kto daje, jaki dużo, jak często i co ich motywuje?
  • Zrozumienie podświadomych wyzwalaczy, które powodują, że ludzie poświęcają swój czas i pieniądze.
  • Rozwijanie praw i ich ocena.
  • Rozwijanie bardziej szczegółowej wiedzy o potrzebach swoich beneficjentów.
  • Tworzenie ankiet w celu zrozumienia opinii publicznej i identyfikacja specyficznego postrzegania które trzeba zmienić.
  • Alokacja zasobów -odpowiednie wykorzystanie funduszy, udogodnień i wolontariuszy
  • Wykonanie monitoringu – jak efektywnie pomogłeś swojej grupie beneficjentów i które interwencje i działania są najbardziej efektywne?