Ekspresowe analizy statystyczne

Ekspresowe analizy statystyczne

Ekspresowe analizy statystyczne w Metodolog.pl

Ekspresowe analizy statystyczne w Metodolog.pl – W opracowaniach statystycznych wykonujemy głównie czynności związane z :

 • weryfikacją hipotez
 • doborem testów statystycznych
 • weryfikacją statystyczną (testy Chi Kwadrat, Alfa Cronbacha)
 • opracowaniem analiz statystycznych (ANOVA, ANCOVA)
 • konstrukcją modeli regresji (liniowa, logistyczna)
 • segmentacją (analiza skupień)
 • analizami w marketingu (analiza koszykowa, analiza conjoint)
 • statystyką medyczną (analiza przeżycia)
 • modelowaniem równań strukturalnych SEM
 • wnioskowaniem statystycznym
 • pisaniem raportów statystycznych na podstawie obliczeń i analiz statystycznych
 • analizą zmiennych latentnych i skomplikowanych wyników w układach strukturalnych wykonywanych metodą SEM-PLS

Zachęcamy do współpracy osoby potrzebujące doskonałego wykonania raportów i ekspresowych analiz statystycznych. Do wykorzystywanych u nas metod statystycznych należą między innymi testy statystyczne weryfikujące hipotezy i skomplikowane przewidywania (zarówno zmiennych jakościowych i ilościowych). Są to między innymi:

 • analiza wariancji
 • testy t studenta
 • analizy korelacji
 • analizy regresji (liniowa, krzywoliniowa, logistyczna)
 • analiza równań strukturalnych
 • konfirmacyjna analiza czynnikowa CFA
 • analiza dyskryminacyjna
 • drzewa decyzjyne
 • mapy percepcyjne lub mapy odległości wykonywane metodą ALSCAL lub PROXCAL (weryfikacja podobieństw między produktami)
 • analizy mediacji (weryfikacja osłabiającego wpływu trzeciej zmiennej w relacji dwóch zmiennych)
 • analizy supresji (weryfikacja wzmacniającego wpływu trzeciej zmiennej w relacji dwóch zmiennych)
 • analiza CONJOINT
 • analiza skupień
 • analiza czynnikowa PCA
 • analiza koszykowa
 • analiza korespondencji

Nasze metody statystyczne wykorzystujemy w wielu kontekstach są to między innymi:

 1. Analiza badań ewaluacyjnych w programach i interwencjach społecznych
 2. Analiza statystyczna badań
 3. Weryfikacja statystyczna poziomu przestępczości
 4. Weryfikacja wyników eksperymentów
 5. Weryfikacja badań ilościowych
 6. Analiza zadowolenia gospodarstw domowych
 7. Analiza wpływu inflacji wykształcenia wyższego na wysokość zarobków
 8. Statystyka wykroczeń i przestępstw
 9. Obliczenia statystyczne w ocenie pracy instytucji państwowych
 10. Analiza danych panelowych
 11. Analiza danych z badań syndykatowych
 12. Analiza diagnoz społecznych
 13. Statystyczna analiza danych w badaniach nad porównywaniem populacji
 14. Weryfikacji hipotez
 15. Sposoby budowy statystycznych wskaźników i modeli wyjaśniających
 16. Analiza skuteczności manipulacji eksperymantalnych i siły efektu
 17. Obliczenia statystyczne dla studentów przy projektach prac magisterskich
 18. Profesjonalne analizy statystyczne do prac doktorskich

Statystyczna analiza danych do prac badawczych

 1. Rozpoznanie potrzeb i ustalenie problemów badawczych
 2. Ustalenie kierunku weryfikacji badania statystycznego /hipotez badawczych
 3. Wybór metod statystycznych w badaniach
 4. Wykonanie obliczeń statystycznych i wizualizacji danych
 5. Analiza mocy testów i oszacowanie siły efektów zależności i wpływów czynników badanych
 6. Konsultacje, korepetycje, wsparcie i pomoc statystyczna oraz naukowa

Benefity

 1. Poradzenie sobie z dosyć trudną rzeczą jaką jest statystyka
 2. Oszczędność czasu przy badaniach
 3. Posiadanie profesjonalnie wykonanych obliczeń i opisu statystycznego artykule naukowym, pracy magisterskiej lub doktorskiej
 4. Realizacja zawsze wykonana w terminie
 5. Rekomendacje i wyjaśnienia dotyczące statystyki
 6. Szybkie wykonanie projektu nie wpływa na jakość pracy
 7. Niskie/umiarkowane ceny
 8. Ekspresowe wykonanie analiz statystycznych

Zalety

 1. Pomoc specjalisty od statystycznej analizy danych i metodologii badań i interdycyplinarnego zespołu
 2. Podejście ma zawsze zindywidualizowany charakter
 3. Wsparcie on line, tel, mail
 4. Ceny ustalane są pod projekt.

 

Potrzebujesz ekspresowych analiz statystycznych i to na wczoraj? Zachęcamy do kontaktu.

Władzą jest wiedza o źródłach zmienności Metodolog.pl motto