Analiza skupień najbliższego sąsiedztwa K – Nearest Neighbors

Analiza skupień najbliższego sąsiedztwa K – Nearest Neighbors – jest to procedura grupowania / segmentacji która nie wymaga uczenia (dopasowania modelu do danych). W procedurze tej jest realizowany,  oparty na idei pamięciowej, algorytm oceny prototypów. Algorytm zakłada, że podobne obiekty są w tej samej grupie/ segmencie. Klasyfikacja nowego obiektu polega na zliczeniu głosów najbliższych sąsiadów.

Metody analizy skupien segmentacja grupowanie