Carl Pearson 1857-1936

Angielski matematyk, statystyk, jeden z twórców dziedziny nazywanej matematyką statystyczną. Ukończył King’s College w Cambridge, związany z londyńskimi King’s College oraz University College. Przez wiele lat współpracował z zoologiem F. R. Welonem, dzięki któremu stał się wielkim zwolennikiem teorii ewolucji poznał także Francisa Galtona prowadząc wspólnie z nim badania nad dziedzicznością oraz sformułowaniem teorii eugeniki. czyli nauki zakładającej konieczność selektywnego rozmnażania w celu ulepszenia gatunku ludzkiego. W roku 1911 został kierownikiem Katedry Eugeniki University of London. Był założycielem pisma Annals ofEugenics w 1925 roku (obecnie Annals of Humań Genetics). Zdefiniował istotę korelacji, wprowadził pojęcie odchylenia standardowego oraz analizę regresji.