Cel uczenia sieci neuronowej

Cel uczenia sieci neuronowej –   rozwiązanie pewnego problemu klasyfikacji nominałów lub problemu regresji (decyzje numeryczne). Niezastąpiona procedura analizy statystycznej w podejściu BIG DATA i DATA MINING.