DF FIT

DF FIT– Statystyka podająca różnice pomiędzy dopasowaniem do wartości przewidywanej wynikającą z wyłączenia danej obserwacji z oszacowania równania regresji liniowej.