Eksploracja danych

Eksploracja danych  eksploracja danych pozwala na tworzenie statystyk podsumowujących oraz wizualizacje danych pozwalające na szczegółowy przegląda wyników w różnych konfiguracjach grup i zmiennych. Eksploracja pomaga w klasyfikowaniu danych, identyfikacji obserwacji skrajnych, ich opisaniu, sprawdzeniu założeń, przekształcaniu zmiennych. Podczas eksploracji danych pozwala także na identyfikacje różnic pomiędzy podgrupami obserwowanych zmiennych. Eksploracja danych pozwala na ustalenie jakich metod estymacji  i jakich metod statystycznych można użyć w dalszej analizie. Niezależnie od podejścia np. data mining, big data czy modelowania, zawsze pierwszym etapem jest wizualna i mniej formalna eksploracja danych. To od prawidłowo wykonanej eksploracji i oczyszczeniu danych zależy dalsza prawidłowa analiza.