Blog

Zobacz o czym piszemy.

    Loading posts...
  • Big data

    Big data – Innymi słowy jest to eksploracja i analiza bardzo dużych wolumenów danych. BIG DATA  to badanie dużych zasobów informacji, najczęściej powiązanych z kwestiami gospodarczymi,  w poszukiwaniu regularnych wzorców zachowań bądź…