Test Hosmera-Lemeshowa

Test Hosmera-Lemeshowa  Test weryfikuje hipotezę o równości wartości obserwowanych i przewidywanych. Jeśli wartości obserwowane i przewidywane są wystarczająco bliskie, wówczas można założyć, model jest dobrze dopasowany do danych. Brak istotności tego testu jest pożądany. Jest to główna statystyka diagnostyczna modelu regresji logistycznej. Test Hosmer Lameshow jest niezbędną statystyką podczas oceny dopasowania modelu do przewidywanych danych. Na podstawie testu Hosmera Lameshowa rozpatruje się rewizję modelu, jego przekształcenie lub zastosowanie alternatywnej metody analizy.