Blog

Zobacz o czym piszemy.

    Loading posts...
  • Planowanie eksperymentu

    Planowanie eksperymentu polega, najogólniej mówiąc, na zaplanowaniu wszelkich szczegółów związanych z realizacją badania (Goodwin, 2008; Hicks, 1973). Planując eksperyment, powinniśmy więc określić skale pomiarowe oraz zmienne, które będą mierzone na tych skalach.…