Blog

Zobacz o czym piszemy.

    Loading posts...
  • Losowanie systematyczne (Systematic sampling)

    Losowanie systematyczne można uważać za pewien szczególny sposób losowania prostego bez zwracania. Przyjmijmy, że wszystkie elementy operatu losowania zostały ponumerowane od 1 do N. Jeśli określiliśmy liczebność naszej próby na mniej więcej…