Analiza czynnikowa

Analiza czynnikowa – Analiza czynnikowa jest statystyczną metodą redukcji danych, które wyjaśniają wzory korelacji. Analiza czynnikowa w swej wewnętrznej logice redukuje dużą ilość skorelowanych ze sobą zmiennych w celu wyjaśniania tego samego zjawiska mniejsza ilością pomiarów. Analiza czynnikowa jest wykorzystywana do klasyfikowania zmiennych w celu dalszego przetwarzania przez bardziej formalne analizy np. Dzięki analizie czynnikowej można sprawdzić współliniowość predyktorów w analizie regresji liniowej lub logistycznej.

Analiza czynnikową jest bardzo dobra metodą i zostało dla niej opracowanych dużo sprawnych statystyk. Procedura ta jest dostępna w większości pakietów statystycznych (analiza SPSS, analiza SAS, analiza Statistica, analiza GNU R, analiza orange ).