Blog

Zobacz o czym piszemy.

    Loading posts...
  • Próg różnicy i prawo Webera

    Próg różnicy odpowiada zdolności spostrzegania różnicy między bodźcami. Zbyt małe różnice nie są spostrzegane, przez co porównywane obiekty wydają się takie same. Na przykład wszystkie opakowania tego samego produktu wydaję się przecież…