Blog

Zobacz o czym piszemy.

    Loading posts...
  • Randomizacja obserwacji/i/badanych

    Grupy eksperymentalne w jednym eksperymencie nie powinny różnić się między sobą w sposób systematyczny przed podjęciem działań eksperymentalnych. Jeżeli są one wstępnie równoważne, to wszelkie zaobserwowane systematyczne różnice muszą zostać przypisane różnicom…