Blog

Zobacz o czym piszemy.

    Loading posts...
  • Analiza czynnikowa

    Analiza czynnikowa – Analiza czynnikowa jest statystyczną metodą redukcji danych, które wyjaśniają wzory korelacji. Analiza czynnikowa w swej wewnętrznej logice redukuje dużą ilość skorelowanych ze sobą zmiennych w celu wyjaśniania tego samego…